บริการรับซื้อทองรูปพรรณ


ห้างทอง เอ เอ เยาวราช มีการบริการรับซื้อทองรูปพรรณ ทองคำเก่า ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ให้ราคาสูง ในอัตราราคารับซื้อที่ดีที่สุด


เงื่อนไขการรับซื้อทอง

  • ราคารับซื้อคืนจะคิดจากราคารับซื้อคืนตามประกาศของสมาคมค้าทองคำฯ จะหักค่าสึกหรอ 5.5% - 8% จากราคาตามประกาศของสมาคมค้าทองคำฯ
  • ราคาที่รับซื้อโดยอ้างอิงจากน้ำหนักทองที่ชั่งได้

ขั้นตอนการรับซื้อทอง

  • นำสินค้าไปชั่งน้ำหนักและตรวจสอบสินค้าที่หน้าร้าน
  • ประเมินราคารับซื้อคืน
  • ลูกค้ารับเงิน