บริการขายฝากทอง จำนำทอง


ห้างทอง เอ เอ เยาวราช มีบริการขายฝากทองหรือการจำนำทอง ซี่งทางร้านมีนโยบายการขายฝากที่เป็นจุดแข็งของทางร้าน คือ การคิดอัตราเรทขายฝากในราคาสูง และมีการคิดดอกเบี้ยและค่าบริการ 2% ต่อเดือน ถ้าจำนำไม่ถึงเดือนหรือไถ่ถอนสินค้าก่อนกำหนดทางร้าน จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ซึ่งถือว่าเป็นการบริการที่ลูกค้าจะได้รับรับความพึงพอใจมากสุด


การขายฝากทอง จำนำทอง คืออะไร?

การขายฝากทองหรือที่เรียกกันว่าการจำนำทอง คือ การที่เจ้าของทองนำทองมาเป็นหลักค้ำประกัน โดยทางร้านจะมีการกำหนดอัตราขายฝากไว้ ส่วนการไถ่ถอนทองคืนจะสามารถไถ่ถอนได้ก่อนหรือเมื่อครบกำหนด ผู้ขายฝากทองจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน หรือจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวันหากจำนำไม่ถึงเดือน และหากไม่มาไถ่ถอนคืนหรือจ่ายดอกเบี้ย ทางร้านซึ่งเป็นผู้รับจำนำสามารถนำทองไปขายทอดตลาดได้ การจำนำทองจะมีดอกเบี้ยไม่สูงเหมือนบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออื่นๆ จึงเป็นที่นิยมมาก

สำหรับผู้ที่สงสัยว่าการขายฝากทองต่างจากการขายทองอย่างไร เราขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ ดังนี้ การขายทองเป็นการนำทองที่เรามีอยู่ไปขายที่ร้านทอง โดยจะมีการหักราคาค่าสึกหรอ รวมถึงในกรณีที่เป็นทองรูปพรรณจะหักค่ากำเหน็จ กรณีที่เป็นทองคำแท่งจะหักค่าบล็อก ส่วนการขายฝากทองนั้นมีรูปแบบเหมือนการนำทรัพย์สินไปจำนำเพื่อเป็นหลักค้ำประกัน โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน แปลว่าทองยังคงเป็นทรัพย์สินของเราอยู่ แต่ถ้าไม่มาชำระเงินตามนัดหรือตามกำหนดไถ่ถอน ผู้รับขายฝากทองจะนำทองไปขายได้


ขั้นตอนการขายฝากทอง จำนำทอง

 • รับสินค้าจากลูกค้า นำไปชั่งน้ำหนัก และตรวจสอบสินค้า
 • ประเมินราคาขายฝากทอง
 • ตกลงทำสัญญาพร้อมแสดงบัตรประชาชน
 • ลูกค้ารับเงินพร้อมตั๋วจำนำสำหรับไถ่ถอนทองคืน

เงื่อนไขการขายฝากทอง จำนำทอง

 • ทางร้านรับฝากทองคำ 96.5% และ ทองคำ 99.99% ทุกชนิด
 • สัญญาขายฝากเป็นการนำทองมาขายฝากไว้กับทางร้าน โดยมีระยะเวลาที่กำหนดไถ่คืนสูงสุด 3 เดือน และสามารถขยายกำหนดเวลาไถ่ทองคืนได้
 • ผู้ขายฝากจะต้องชำระดอกเบี้ยตามกำหนดไว้ในสัญญา
 • ลูกค้าสามารถผ่อนชำระเงินต้นขั้นต่ำ 500 บาท
 • ในกรณีลูกค้าไม่สามารถมาชำระค่าดอกเบี้ยได้ตามกำหนด ทางร้านยืดระยะเวลาให้อีก 7 วัน
 • ทางร้านคิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ลูกค้ามาขายฝากจริง

ขั้นตอนการไถ่ถอนทองคืน

 • เตรียมตั๋วจำนำพร้อมบัตรประชาชนของลูกค้ามาที่หน้าร้านสาขาที่ลูกค้าใช้บริการ
 • ลูกค้าชำระดอกเบี้ยตามกำหนดไว้ในสัญญา
 • ลูกค้าตรวจสอบทองและรับทองคืนเงิน

เงื่อนไขการไถ่ถอนทองคืน

 • ลูกค้าต้องเตรียมตั๋วจำนำพร้อมบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่มาไถ่ถอนทองคืน (ชื่อและบัตรต้องตรงกันทุกครั้ง)
 • หากไม่ได้นำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย ลูกค้าจะไม่สามารถไถ่ถอนทองคืนได้
 • ในกรณีที่ฝากบุคคลอื่นมาไถ่ถอนคืน ต้องนำบัตรประชาชนของบุคคลที่จะมาไถ่ถอนแทน พร้อมบัตรประชาชนของลูกค้าที่จำนำมาด้วยเท่านั้น
 • ทางร้านคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าบริการคิดร้อยละ 2 ต่อเดือน (31วัน) อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการรายวันขั้นต่ำ 1 วัน เท่ากับ 20 บาท ขึ้นอยู่ที่จำนวนเงินของลูกค้าที่ได้จำนำไป
 • ในกรณีไม่ถึงกำหนดไถ่ถอน ทางร้านจะคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าบริการตามวันจริง เช่น จำนำไว้ 5 วัน คิดดอกเบี้ยแค่ 5 วัน
 • ยอดเงินต้นสามารถเพิ่มได้ในกรณีที่คุณลูกค้าจำนำไว้และรับเงินไปไม่เต็มวงเงินจำนำที่ทางร้านกำหนด สามารถลดต้นได้ขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
 • ในกรณีตั๋วจำนำชำรุดหรือสูญหาย ลูกค้าต้องไปแจ้งความเพื่อนำใบแจ้งความมายืนยันตัวตนกับทางร้านเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการไถ่ถอน ต่อดอกเบี้ย หรือขอใบตั๋วจำนำใหม่ให้ได้ตามกฎของทางร้าน