บริการขายฝากทอง จำนำทอง


ห้างทอง เอ เอ เยาวราช มีบริการขายฝากทองหรือการจำนำทอง ซี่งทางร้านมีนโยบายการขายฝากที่เป็นจุดแข็งของทางร้าน คือ การคิดอัตราเรทขายฝากในราคาสูง และมีการคิดดอกเบี้ย ร้อยละ 2 บาท ต่อเดือน ถ้าจำนำไม่ถึงเดือนหรือไถ่ถอนสินค้าก่อนกำหนดทางร้าน จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ซึ่งถือว่าเป็นการบริการที่ลูกค้าจะได้รับรับความพึงพอใจมากสุด


การขายฝากทอง จำนำทอง คืออะไร?

การขายฝากทองหรือที่เรียกกันว่าการจำนำทอง คือ การที่เจ้าของทองนำทองมาเป็นหลักค้ำประกัน โดยทางร้านจะมีการกำหนดอัตราขายฝากไว้ ส่วนการไถ่ถอนทองคืนจะสามารถไถ่ถอนได้ก่อนหรือเมื่อครบกำหนด ผู้ขายฝากทองจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน หรือจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวันหากจำนำไม่ถึงเดือน และหากไม่มาไถ่ถอนคืนหรือจ่ายดอกเบี้ย ทางร้านซึ่งเป็นผู้รับจำนำสามารถนำทองไปขายทอดตลาดได้ การจำนำทองจะมีดอกเบี้ยไม่สูงเหมือนบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออื่นๆ จึงเป็นที่นิยมมาก

สำหรับผู้ที่สงสัยว่าการขายฝากทองต่างจากการขายทองอย่างไร เราขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ ดังนี้ การขายทองเป็นการนำทองที่เรามีอยู่ไปขายที่ร้านทอง โดยจะมีการหักราคาค่าสึกหรอ รวมถึงในกรณีที่เป็นทองรูปพรรณจะหักค่ากำเหน็จ กรณีที่เป็นทองคำแท่งจะหักค่าบล็อก ส่วนการขายฝากทองนั้นมีรูปแบบเหมือนการนำทรัพย์สินไปจำนำเพื่อเป็นหลักค้ำประกัน โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน แปลว่าทองยังคงเป็นทรัพย์สินของเราอยู่ แต่ถ้าไม่มาชำระเงินตามนัดหรือตามกำหนดไถ่ถอน ผู้รับขายฝากทองจะนำทองไปขายได้


เงื่อนไขการขายฝากทอง จำนำทอง

  • ทางร้านรับฝากทองคำ 96.5% และ ทองคำ 99.99% ทุกชนิด
  • สัญญาขายฝากเป็นการนำทองมาขายฝากไว้กับทางร้าน โดยมีระยะเวลาที่กำหนดไถ่คืนสูงสุด 3 เดือน และสามารถขยายกำหนดเวลาไถ่ทองคืนได้
  • ผู้ขายฝากจะต้องชำระดอกเบี้ยตามกำหนดไว้ในสัญญา
  • ลูกค้าสามารถผ่อนชำระเงินต้นขั้นต่ำ 500 บาท
  • ในกรณีลูกค้าไม่สามารถมาชำระค่าดอกเบี้ยได้ตามกำหนด ทางร้านยืดระยะเวลาให้อีก 7 วัน
  • ทางร้านคิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ลูกค้ามาขายฝากจริง

ขั้นตอนการขายฝากทอง จำนำทอง

  • รับสินค้าจากลูกค้า นำไปชั่งน้ำหนัก และตรวจสอบสินค้า
  • ประเมินราคาขายฝาก
  • ตกลงทำสัญญาพร้อมแสดงบัตรประชาชน
  • ลูกค้ารับเงิน