บริการออมทอง


ห้างทอง เอ เอ เยาวราช ได้เล็งเห็นถึงการออม สำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของทองรูปพรรณ จึงได้เกิดบริการ ออมทอง ให้ลูกค้าทุกท่าน สามารถเปิดบัญชีกับทางร้าน เพื่อฝากสะสมยอดเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายอาทิตย์ หรือรายเดือน เมื่อครบตามที่ท่านพึงพอใจสามารถนำสมุดบัญชีมาเปลี่ยนเป็นทองรูปพรรณ โดยอ้างอิงจากราคาในวันที่ทำการถอนออกได้


เงื่อนไขการออมทอง

  • เป็นการเก็บออมเงินในทางอ้อม โดยลูกค้านำเงินมาฝากกับทางร้าน เพื่อไว้สำหรับในการซื้อทอง
  • ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการออม ลูกค้าสามารถฝากสะสมยอดเงินได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
  • ในกรณีลูกค้าต้องการรับเป็นเงินสดแทนทองรูปพรรณ ทางร้านจะหักค่าธรรมเนียม 5% จากยอดที่ถอน (ขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท)

ขั้นตอนการออมทอง

  • ลูกค้านำบัตรประชาชนมาเปิดบัญชีออมทองกับทางร้าน
  • ฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการฝาก
  • เมื่อฝากเงินครบตามมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถถอนเงินเพื่อนำมาชำระเป็นค่าสินค้าได้
  • คำนวณราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำฯ ณ วันที่ลูกค้ารับสินค้า