รหัสลับ อัตรส่วนทองคำ

06 / 11 / 2565 07:07

'The Golden Ratio' หรือ 'อัตราส่วนทองคำ'ถูกค้นพบโดยชาวกรีกโบราณ เชื่อว่าเป็นอัตราส่วนแห่งความงามสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ที่แปลก พิสดารและน่าอัศจรรย์ที่สุด มีตัวอักษรกรีกที่เรียกว่า “ฟี(Phi)” มีค่าเท่ากับ 1.618 ซึ่งถูกนำมาใช้ในการสร้าสรรค์งานศิลปะ สถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างที่คัญมากมาย


ตัวเลขอัตราส่วนทองคำหรือค่าฟี (Phi) ได้มาจากการนำตัวเลขของลําดับเลขฟีโบนัชชี ซึ่งเป็นเลขจำนวนเต็มที่เริ่มจาก0,1, 2, 3, 5,8,13,21,34,55,89,…โดยจำนวนถัดไปจะมี่ค่าเท่ากับผลบวกของจำนวน 2 ตัวหน้าเสมอและถ้านำเลขออกมาหนึ่งตัวแล้วหารด้วยตัวเลขลำดับที่อยู่ด้านหน้า จะมีค่าใกล้เคียง 1.618และยิ่งตัวเลขเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งใกล้เคียง 1.618 มากขึ้น เป็นค่าฟีที่เป็นเลขทศนิยมไม่ซ้ำและไม่รู้จบ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณไปถึงทศนิยม 15 หลักแล้ว คือ1.618033988749894...


อัตราส่วนทองคำถูกค้นพบมากว่า 2,000 ปีมาแล้ว เราสามารถพบอัตราส่วนทองคำได้ทั่วไปในธรรมชาติและในร่างกายมนุษย์ เช่น ในสังคมผึ้ง ผึ้งตัวเมียจะมีจำนวนมากกว่าผึ้งตัวผู้เสมอ จำนวนทั้งหมดของผึ้งตัวเมียหารด้วยจำนวนทั้งหมดของผึ้งตัวผู้ไม่ว่ารังใดก็ตามในโลกนี้ ค่าที่ได้ก็คือ 1.618 


การเรียงตัวเป็นเกลียวของเมล็ดทานตะวัน ซึ่งแต่ละเกลี่ยวจะตรงกับลำดับของเลขฟีโนบักซี โดยอัตราส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของวงขดเกลียวของเมล็ดทานตะวันแต่ละวงเทียบกับวงถัดไปจะเท่ากับอัตราส่วนทองคำ 


จังหวะการเต้นของหัวใจคนเรา จังหวะยาวจะยาวกว่าจังหวะสั้น ประมาณ 1.618 เท่า อัตราส่วนระหว่างส่วนสูงของร่างกายมนุษย์ต่อส่วนของร่างกายตั้งแต่สะดือถึงเท้าจะมีค่า 1.618 เช่นเดียวกับ

อัตราส่วนระหว่างข้อศอกถึงปลายนิ้ว


อีกทั้งสิ่งก่อสร้างและงานศิลปะของมนุษย์ ทั้งวิหารพาเธนอนในกรีซ มหาวิหารนอนอเทรอดาม ในฝรั่งเศส และพิรามิดของอียิปต์ ล้วนมีอัตราส่วนทองและสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำซ่อนอยู่ รวมถึงภาพว่าโมนาลิซา ของลีโอนาโด ดาวินชีด้วย