ห้างทอง เอ เอ เยาวราช

เป็นร้านทองที่จำหน่ายทองรูปพรรณและทองคำแท่งที่ได้คุณภาพจากเยาวราช รวมทั้งบริการรับซื้อทองและรับขายฝากทอง โดยมุ่งเน้นเรื่องการบริการเป็นสำคัญ ดูแลลูกค้าดั่งคนในครอบครัว เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านรู้สึกเป็นกันเองเมื่อได้มาใช้บริการ

ปัจจุบันห้างทอง เอ เอ เยาวราช มีสาขาทั้งสิ้น 10 สาขา ได้แก่
ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและการให้บริการดั่งคนในครอบครัว คือหัวใจสำคัญของห้างทอง เอเอ เยาวราช ที่ทำให้เราก้าวมาจนถึงทุกวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้เราตลอดมา