Functional Jewelry เครื่องประดับที่ทำหน้าที่มากกว่าเครื่องประดับ

06 / 11 / 2565 07:08

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจเครื่องประดับที่มีบทบาทมากกว่าเรื่องความงาม แต่มีฟังก์ชั่นการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในยุควิถีชีวิตใหม่ เช่นการสร้างเครื่องประดับหน้ากากดีไซน์ทันสมัยขึ้นมา ขณะเดียวกันหลายแบรนด์เครื่องประดับหันมานำเสนอสายคล้องหน้ากากกันโควิด-19 กันมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับแว่นกันแดดหรือใส่เป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือได้ด้วย เราเรียกเครืองประดับแบบนี้ว่า Functional Jewelry

 

เครื่องประดับชุบทอง 18 กะรัตสวมครอบบนหูฟัง AirPod เพื่อเพิ่มลูกเล่นและความน่าสนใจ ของดีไซเนอร์ชาวเดนมาร์ก เป็นตัวอย่างของแนวคิดออกแบบ Functional Jewelry ที่เน้นรูปลักษณ์ความสวยงามร่วมกับประโยชน์ใช้สอย


เครื่องประดับที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายหรือ Functional Jewelry นี้มี 2 แนวคิดในการออกแบบ  คือ การใส่ความเป็นเครื่องประดับลงไปในอุปกรณ์เพื่อการใช้งานซึ่งยังคงมีประโยชน์ใช้สอยเช่นเดิม และการออกแบบโดยอาศัยพื้นฐานจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เดิมอีกต่อไปแล้วและนำมาใช้เป็นเครื่องประดับเพื่อการตกแต่งร่างกาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันทั้งในแง่สุขภาพ การสื่อสาร และประสิทธิภาพการทำงาน 


นอกจากนี้ Functional Jewelry ยังรวมถึงชิ้นงานที่ปรับรูปแบบได้และนำมาใส่ได้หลายวิธี ซึ่งผู้ซื้อสามารถนำเครื่องประดับไปสวมใส่ได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น เช่น พาดลำตัวหรือติดไว้กับเข็มขัดและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ที่หู ข้อมือ หรือคอเท่านั้น เช่น เครื่องประดับเพชร ที่นำมาใช้เป็นสร้อยข้อมือ เข็มขัด หรือสร้อยคอก็ได้ กระแสนี้กำลังมาแรงในธุรกิจเครื่องประดับ และจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของแฟชั่นเครื่องประดับอย่างแน่นอน