ทำไมตุรกีจึงเป็นศูนย์กลางของ ทองคำ

27 / 09 / 2561 12:04

องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมทองคำโลก หรือ World Gold Council ได้เผยแพร่รายงานเรื่อง Turkey: gold in action พูดถึงอุตสาหกรรมเครื่องประดับและบทบาทของทองคำในชีวิตประจำวันของชาวตุรกี ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่าประเทศตุรกีเป็นเสมือนโลกใบย่อมของตลาดทองคำโลก เนื่องจากมีเกี่ยวข้องกับทองคำตั้งแต่การทำเหมือง การสกัดทอง ไปจนถึงการออกแบบเครื่องประดับ และการลงทุน 

นอกจากนี้การศึกษาค้นคว้าของ World Gold Council ยังมีข้อมูลสำคัญที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดที่ ตุรกีคือศูนย์กลางการค้าทองคำและเครื่องประดับทองคำที่สำคัญของโลก อีกหลายประเด็น เช่น

พ่อค้าในอาณาจักรโบราณที่ชื่อลิเดีย (Lydia) ซึ่งก็คือดินแดนตุรกีในปัจจุบัน ริเริ่มที่จะใช่เหรียญทองคำเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคริสตกาลถึง 700 ปี และปัจจุบันตุรกีก็ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหรียญทองอย่างเป็นทางการรายใหญ่ที่สุดของโลก แสดงให้เห็นว่าทองคำหยั่งรากลึกใน วัฒนธรรมของตุรกีมาอย่างยาวนาน

สำหรับชาวตุรกีทองคำเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้แต่ละครัวเรือนมีทองคำสะสมในปริมาณมาก ประมาณการว่าในภาคครัวเรือนมีทองคำสะสมไว้รวมกว่า 3,500 ตัน 

ทองคำ “ใต้หมอน” เป็นคำพูดเปรียบเปรยที่พูดถึงการสะสมทองคำของชาวตุรกี ที่มักจะเก็บไว้ใต้หมอนและมันได้กลายเป็นฟันเฟืองเล็กๆ แต่มีความสำคัญในระบบการเงินของตุรกีมาทุกยุคสมัย 

อุตสาหกรรมเหมืองทองคำของตุรกีมีขนาดเล็ก แต่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การผลิตทองคำ เพิ่มขึ้นเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา โดยสูงขึ้นจาก 2 ตันเป็น 33.5 ตันในปี 2013

ตุรกีเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับทองรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจาก อิตาลีตลาดส่งออกเครื่องประดับทองรายใหญ่ที่สุดของตุรกีก็คือ ตะวันออกกลาง แต่ตุรกีก็ยังสามารถส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และเยอรมนีด้วยเช่นกัน
   
ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ฝีมือช่างที่โดดเด่น  ศักยภาพในการผลิตที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการ คุณภาพงานชั้นเยี่ยม ราคาที่เอื้อต่อการแข่งขันในตลาด และความสามารถในการส่งมอบสินค้าในระยะเวลาที่สั้น  ส่งผลให้ธุรกิจการค้าและการส่งออกเครื่องประดับทองของตุรกีเติบโตอย่างรวดเร็ว และทำให้ตุรกีกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำและเครื่องประดับทองคำที่สำคัญของโลก


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/