Gold-D การลงทุนทองคำรูปแบบใหม่

27 / 09 / 2561 12:10

การลงทุนในทองคำทำได้ในหลายรูปแบบ ทั้งการลงทุนกับทองแท่ง การลงทุนในGold Futures(สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า) ล่าสุดบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Futures Exchange)หรือ TFEX ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ Gold-D  เพื่อเป็นทางเลือกให้นักลงทุน

Gold-D เป็นสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์99.99% ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ซื้อขายกันใน ต่างประเทศ โดยเสนอราคาซื้อขาย (quote) เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และกำหนดให้มีการชำระราคา ด้วยการรับมอบ/ส่งมอบทองคำจริง (Physical Delivery) เมื่อครบอายุสัญญา

แม้ว่า การซื้อขาย Gold–D จะกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อความสะดวกในการติดตามราคาเทียบกับตลาดทองคำโลก แต่ในการวางหลักประกันและการชำระเงินจากการปรับสถานะทุกสิ้นวันนั้น ยังกำหนดเป็นเงินบาท เหมือนสินค้าอื่นๆในTFEX

ทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขาย Gold-D ต้องวางหลักประกันไว้กับบริษัทสมาชิกTFEX ที่เปิดบัญชีซื้อขาย ดังนี้

  • หลักประกันขั้นต้น เป็นเงินประกันที่ผู้ลงทุนต้องวางก่อนส่งคำสั่งซื้อหรือขาย กำหนดเป็นอัตรา บาท/สัญญา ที่มูลค่าประมาณ 3-5% ของมูลค่าสัญญา 
  • หลักประกันรักษาสภาพ เป็นระดับเงินประกันขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ในการซื้อขาย โดยหากหลักประกันของผู้ลงทุนต่ำกว่าระดับนี้ ผู้ลงทุนจะถูกเรียกวางเงินหลักประกันเพิ่มเติม 
  • หลักประกันสำหรับการส่งมอบ เป็นหลักประกันที่ผู้ลงทุนจะต้องวางก่อนสัญญาครบกำหนดอายุ 10 วันทำการ ซึ่งกำหนดเป็นอัตราบาท/สัญญา ที่มูลค่าประมาณ10%ของมูลค่าสัญญา

แท้จะเป็นการลงทุนใน TFEX เหมือนกันแต่Gold–D และ Gold Futures  ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดหลายอย่าง


รายละเอียด

Gold-D

Gold Futures

สินค้าอ้างอิง

ทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์99.99%

ทองคำแท่งความบริสุทธิ์96.50%

ขนาดของสัญญา

ทองคำน้ำหนัก100 กรัม(3.2148 ทรอยออนซ์ หรือประมาณ6.5 บาททองคำ)

ทองคำน้ำหนัก10 บาท(152.44 กรัม) หรือ ทองคำน้ำหนัก50 บาท(762.20 กรัม)

ราคาซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(USD) ต่อทองคำหนัก1 ทรอยออนซ์

บาท(THBต่อทองคำหนัก1 บาททองคำ)

สัญญาที่มีให้เลือกซื้อขาย

1 ซีรี่ย์ครบกำหนดในเดือนสุดท้ายของ ไตรมาสที่ใกล้ที่ใกล้สุดจากปัจจุบัน

3 ซีรี่ย์ครบกำหนดอายุในเดือนคู่3 ลำดับใกล้สุดจากปัจจุบัน


การชำระราคาเมื่อสัญญาครบกำหนดอายุ

ส่งมอบทองคำ(Physical Delivery)

ชำระราคาเป็นเงินสด(Cash Settlement)

จำนวนทองคำขั้นต่ำในการส่ง มอบทองคำ

1 กิโลกรัม

(หรือ10 สัญญา)

-

(ไม่สามารถส่งมอบทองจริงได้)

ราคาที่ใช้ชำระราคาเมื่อสิ้นสุดอายุ

ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(VWAP) ในช่วง30 นาทีสุดท้ายx (THB/USD) x 3.2148

LBMA Gold Price AM x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x ((THB/USD)คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนว่าจะเลือกลงทุนแบบไหน ทองคำแท่ง Gold–D Gold Futures  หรือแค่เดินไปซื้อทองในร้านทองเก็บไว้ก็ได้เหมือนกัน


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/