การสกัดทอง

06 / 11 / 2561 17:10

การแยกทองคำออกจากแร่ด้วยวิธี การบดหยาบ และการบดละเอียด ไม่สามารถสกัดทองคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทองคำที่พบในแร่มีปริมาณน้อยมากไม่เกิน 10 กรัมต่อตัน ดังนั้น ดังนั้นการสะกดทองคำด้วยสารเคมีโดยการใช้สารละลายไซยาไนด์จึงได้รบความนิยม เพราะสามารถสกัดทองคําได้มากกว่า 90 % จึงนับว่าเป็น กระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มทุนกว่า

กระบวนการผลิตทองคําด้วยการใช้สารละลายไซยาไนด์ประกอบด้วย  การนําแร่ที่ขุดได้มาบดให้มีขนาดตามต้องการ จากนั้นนําไปผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อแยกโลหะ เช่น ทองคํา เงิน และทองแดง ออกจากสินแร่ แล้วนําโลหะผสมที่สกัดได้ไปหลอม  และทําการแยกทองคําให้บริสุทธิ์ เพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ปัจจุบันกระบวนการสกัดทองคำให้บริสุทธิ์มีหลายวิธี  แต่วิธีที่ทำให้ได้ทองคำที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.5%  มี 4 กระบวนการคือ
1. กระบวนการ “Chorination” เป็นกระบวนการใช้แก๊สคลอรีน (Chorine) เป็นตัวทำปฏิกริยาให้ได้ความบริสุทธิ์ ซึ่งในกระบวนการนี้จะทำให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.5%
2. กระบวนการ “Electrolysis” เป็นกระบวนการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยจะใช้กระบวนการทางไฟฟ้าเป็นตัวทำปฏิกริยาและใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.99%
3. กระบวนการ "กิมซั่ว" เป็นการสกัดเเบบโบราณที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย ซึ่งใช้น้ำกรดไนตริกเป็นหลักในการสกัด การสกัดเเบบนี้ต้องใช้โลหะเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อหลอมเข้ากับทองที่ต้องการสกัด เเล้วนำไปต้มในน้ำกรดไนตริก ซึ่งทองที่สกัดจากวิธีนี้จะได้ความบริสุทธิ์อยู่ระหว่าง 98 % – 99 %
4. กระบวนการ "Aqua Regia" เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศเพราะให้ความบริสุทธิ์ที่สูงกว่าการกัดเเบบ กิมซั่ว เพราะใช้น้ำกรด 2 ตัวคือ กรดไนตริกเเละกรดไฮดรอคลอลิค ซึ่งความบริสุทธิ์ของทองคำที่ได้นั้นประมาณ 99.9x% การสกัดเเบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โลหะเงิน

อย่างไรก็ดีการสกัดทองคำ โดยสารไซยาไนด์ อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้หากไม่ได้รับการบำบัดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยก่อนปล่อยกากของเสียออกสู่ธรรมชาติเช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/