ทองคำกับสำนวนไทย

25 / 12 / 2561 17:59

ทองคำมีความผูกพันกับคนไทยมาช้านาน คนไทยถือว่า ทองคำเป็นของมงคลและมีค่า จึงมักนำมาใช้ตั้งชื่อคน ชื่อสถานที่สำคัญ เช่นสนามบินสุวรรณภูมิ ชื่อจังหวัดเช่น อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี  ชื่อวัด เช่น วัดภูเขาทอง วัดธาตุทอง วัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณคูหา เป็นต้น หลายคำในภาษาไทยก็มีความหมายว่า ทองคำ เช่น สุพรรณ สุวรรณ กนก และกาญจนาเป็นต้น 

นอกจากนี้ทองคำยังถูกนำมาใช้ในสำนวนไทยเพื่อเปรียบเปรยสิ่งต่างๆ ซึ่งมีหลายสำนวนได้แก่

ทองไม่รู้ร้อน  หมายถึง เฉยเมย  ไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้งสะเทือน

ทองแผ่นเดียวกัน หมายถึง เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง  หมายถึงผู้ที่มีฐานะร่ำรวย แต่ทำตัวสมถะหรือแต่งตัวซ่อมซ่อ เหมือนคนยากจน

เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน หมายถึง การแต่งกันของคนมีฐานะดีทั้งฝ่ายหญิงและชาย เมื่อแต่งงานแล้วทรัพย์สินเงินทองก็จะอยู่ในเครือญาติของทั้งคู่

กิ่งทองใบหยก หมายถึง เหมาะสมกัน

กิ้งก่าได้ทอง  หมายถึง คนที่ไม่มีความสำคัญ ไม่เคยมีสมบัติและไม่มีความคิด เมื่อได้รับลาภยศแม้เพียงเล็กน้อย ก็คิดว่าตนมีความสำคัญเหนือผู้อื่น เกิดความเห่อเหิมลืมตัวแสดงความเย่อหยิ่งจองหองวางท่าใหญ่โต คนเช่นนี้ ย่อมเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป

ปิดทองหลังพระ  หมายถึงการที่บุคคลกระทำการใดๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับกิจกรรมนั้นๆ แต่ผู้อื่นจะไม่ทราบว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมานั้น ใครเป็นผู้ทำให้

มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว  หมายถึง มีสมบัติเพียงเล็กน้อยแต่กังวลจนนอนไม่หลับ

ปัจจุบันคนนิยมใช้ทองคำเป็นเครื่องประดับหรือเก็บสะสมเป็นทรัพย์สมบัติ หรือซื้อทองเพื่อการลงทุน เห็นได้จากมีร้านขายทองคำอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ทำให้ในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนที่มาจากการซื้อ-ขายทองคำเป็นจำนวนมาก


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/