ตลาดทองคำพม่า คุณค่าที่นักลงทุนคู่ควร

30 / 03 / 2561 15:50

          พม่าหรือเมียนมา ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์กับเมืองไทยมาช้านาน อดีตยักษ์หลับแห่งเอเชีย แต่ปัจจุบันได้ตื่นฟื้นและระรื่นพร้อมต้อนรับทุกคนสู่ดินแดนแห่งมนต์ตรา ที่ดึงดูดใจยิ่งกว่าคือตลาดทองคำในพม่าที่มีความน่าสนใจ วันนี้ขอนำทุกท่านไปเปิดตลาดทองคำพม่า ว่าจะน่าลงทุนหรือไม่ เรามีคำตอบให้ครับ

          สหภาพเมียนมา หรือพม่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่มากกว่าไทยเล็กน้อย และมีประชากรประมาณ 50 ล้านคน ในอดีตพม่าถูกปกครองแบบเผด็จการโดยรัฐบาลทหาร ทำให้ประเทศถูก shutdown จากประชาคมโลก แต่ปัจจุบันพม่าได้ฟื้นคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยและรัฐบาลใหม่ก็มีนโยบายเปิดรับการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งกลายเป็นประเทศที่กำลังได้รับการจับตามองและสนใจจากบรรดานักลงทุนเนื่องจากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ธาตุต่าง ๆ รวมทั้งทองคำ ตลาดทองคำในพม่านั้นการซื้อทอง ขายทองยังมีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายห้ามเอกชนนำเข้าหรือส่งออก และราคาทองคำยังไม่ได้นำไปอ้างอิงกับต่างประเทศ ถึงแม้การผลิตจะมีปริมาณมากแต่คุณภาพและมาตรฐานของทองคำยังไม่มีเกณฑ์ด้านคุณภาพ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับนักลงทุนทองคำเลยทีเดียว ในส่วนของอุตสาหกรรมเหมือแร่ทองคำนั้น ปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้เปิดโอกาสให้เฉพาะบริษัทจากจีน ไทย และเกาหลีใต้เท่านั้น และยังมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลด้วย แหล่งแร่ทองคำที่พบมากที่สุดในพม่าอยู่บริเวณเขตสกายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

          ตลาดทองคำในพม่าต้องรอความชัดเจนเรื่องนโยบายของทางรัฐบาล แต่เชื่อแน่ว่าอีกไม่นานธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทองคำจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะใต้ผืนแผ่นดินพม่า มีของล้ำค่ารอคอยนักลงทุนอยู่แน่นอนครับ