เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ

03 / 02 / 2562 17:23

เครื่องอิสริยาภรณ์ คือ เหรียญ และตรา อันเป็นเครื่องประดับยศของฝรั่งเศส และ สหราชอาณาจักร  จากนั้นได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆที่มีราชวงศ์ทั่วโลก เครื่องอิสริยาภรณ์จากประเทศที่มีกษัตริย์เรียกว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่วนประเทศที่ไม่มีกษัตริย์เรียกว่า เครื่องอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอืริยาภารณ์ที่มีชื่อเสียงมากและมีความเก่าแก่คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของประเทศ สเปน ถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รองลงมาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์ของอังกฤษ สถาปนาโดยฟิลิปที่ 3 ดยุกแห่งเบอร์กันดี (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ฝรั่งเศส) เมื่อปีค.ศ. 1430 เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองความมั่งคั่งในการค้าขายในดินแดนฟลานเดอร์จนถึงสวิตเซอแลนด์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ มี ลักษณะเป็นสร้อยคอ มีจี้เป็นรูปแกะทองคำ ร้อยอยู่กับสายสร้อย  ที่มีลายเป็นรูปตัวบีอันหมายถึงแคว้นเบอร์กันดี และไม่มีการประดับเพชรพลอยใดๆเมื่อแรกสถาปนากำหนดอัตราของผู้ที่ได้รับไว้ 24 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 50 คนในปัจจุบัน  มีเฉพาะคาร์ทอลิกหรือประมุขต่างประเทศเท่านั้นที่จะสามารถรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสหราชอาณาจักร ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 1891 โดยสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 แห่งอังกฤษ คำว่า Garter แปลว่า สายรัดถุงเท้าของสตรี โดยในสมัยนั้นยังยกย่องสตรีและสูงศักดิ์พอที่จะใช้เป็นชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ 

ส่วนการพระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์ นั้นจะขึ้นอยู่พระบรมราชวินิจฉัย โดยสมาชิกของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นจะถูกจำกัดอยู่เพียงพระมหากษัตริย์ เจ้าชายแห่งเวลล์  และสมาชิกประเภท  สามัญอีกไม่เกิน 24 สำรับ ซึ่งยังไม่รวมถึงสมาชิกพิเศษ (ซึ่งไม่รวมใน 24 สำรับดังกล่าว) โดยพระราชทานให้กับสมาชิกแห่งพระราชวงศ์ และพระราชวงศ์ต่างประเทศ

พิธีพระราชทานนั้นจะกำหนดขึ้นในวันนักบุญจอร์จ (St. George's Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 23 เมษายน เนื่องจากองค์อุปถัมป์ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้คือนักบุญจอร์จ  โดยมีเกณฑ์พระราชทานให้เฉพาะคริสต์ศาสนิกชนเท่านั้น


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/