การลงทุนในหุ้นเหมืองทองทำอย่างไร

30 / 03 / 2561 15:57

          การลงทุนในหุ้นแต่ละประเภทล้วนมีความเสี่ยงแอบแฝงอยู่เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นเหมืองทอง ดังนั้นนักลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของสถานประกอบการก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำในขณะนี้จะเป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งมีวิธีในการลงทุนดังต่อไปนี้

  1. ค้นหาโบร์กเกอร์ในการลงทุน เพราะการลงทุนในหุ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศนั้นเริ่มจากการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ หรือบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต. ในการซื้อขายหุ้นของต่างประเทศเสียก่อน ซึ่งโบรกเกอร์แต่ละบริษัทก็มักมีเงื่อนไขในการให้บริการที่แตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบให้ดีก่อนเลือกใช้บริการ

  2. คัดเลือกหุ้นเหมืองทองคำที่น่าสนใจ สถานประกอบการเหมืองทองคำแต่ละแห่งก็ล้วนมีผลกำไร ขาดทุน และนโยบายผลตอบแทนนักลงทุนแตกต่างกัน ผู้สนใจลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำจึงควรตรวจสอบผลประกอบการเหล่านี้ให้ดีเสียก่อนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน และโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดี

  3. ตรวจสอบค่าเงิน และราคาหุ้นก่อนตัดสินใจลงทุน เพราะราคาหุ้นเหมืองทองคำมีความผันผวนค่อนข้างสูง และไม่สามารถตรวจสอบจากราคาทองได้ แต่ติดตามได้จากข่าวการพบสายแร่ทองคำในเหมืองต่าง ๆ นักลงทุนจึงควรติดตามราคาหุ้นให้ดีเพื่อให้ได้ราคาที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ยิ่งเมื่อเป็นการลงทุนในหุ้นของต่างประเทศก็ยิ่งต้องติดตามความผันผวนของค่าเงินควบคู่ไปด้วยกัน


            การลงทุนทุกรูปแบบล้วนมีความเสี่ยงแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนทำการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และนักลงทุนควรรู้ว่าราคาหุ้นเหมืองทองไม่ได้ขึ้นกับราคาซื้อทอง หรือราคาขายทอง แต่ขึ้นกับปริมาณเหมืองแร่ทองคำที่ค้นหาได้