วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

11 / 04 / 2562 14:56

วัดเชียงทองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองมรดกโลกนี้ โดยเป็นวัดที่มีความสวยงามจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่ง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง ที่งดงามที่สุดของลาว

วัดเชียงทองสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2103 ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง-ล้านนา ก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ วัดวัดเชียงทองจึงถือว่าเป็น วัดประตูเมืองและเป็นท่าเทียบเรือด้านเหนือสำหรับการเสด็จประพาสทางชลมารคของกษัตริย์หลวงพระบางด้วย ทำให้วัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์มาโดยตลอด

นอกจากนี้วัดเชียงทอง ยังเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาทำลายในศึกฮ่อธงดำบุกปล้นเมืองหลวงพระบาง ใน พ.ศ. 2428 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ เช่น พระอุโบสถ ซุ้มประตูโขง พระธาตุ หอไหว้น้อย หอไหว้สีกุหลาบ หอไหว้หลังพระอุโบสถ หอกลอง หอราชโกศเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ฯลฯ ยังคงอยู่อย่างครบถ้วนเป็นตัวแทนของศิลปะสกุลช่างล้านช้างที่งดงามและสมบูรณ์แบบ 

โบราณวัตถุโบราณสถานที่สำคัญของวัดเชียงทองมีมากมาย ที่สำคัญคือ พระม่าน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพระบางที่ชาวลาวเชื่อกันว่าลอยน้ำมาจากพม่า และชื่อของพระม่าน ก็เพี้ยนมาจากคำว่า พะม่า นั่นเอง

สิมวัดเชียงทอง นับเป็นสิมล้านช้างที่สมบูรณ์ที่สุด และมีความงามให้ชมกันทั่วทั้งหลัง ซึ่งหากมองไล่ไปจากด้านบนสุดก็จะเห็นเครื่องยอดที่คนลาวเรียกว่า ช่อฟ้า ลวดลายปราณีตสีทองอร่ามตาโดดเด่นอยู่กลางสันหลัง ส่วนโหง่ หรือช่อฟ้าในบ้านเราทำเป็นรูปเศียรพญานาคชูคออ่อนช้อย คนลาวเปรียบสิมหลังคาโค้งต่ำอย่างสิมวัดเชียงทอง หรือวัดอีกหลายวัดในหลวงพระบางเป็นสิมสุภาพสตรี ส่วนสิมทรงสูงอย่างวัดทางเวียงจันทน์หรือวัดในเมืองไทยเป็นสิมสุภาพบุรษ

อุโบสถของวัดเชียงทองทำด้วยหลังคา 3 ชั้น เปรียบเทียบเป็น นรก โลกมนุษย์ และสวรรค์ ปีกของหลังคาโค้งสวยงามเหมือนหางนกยู ที่มีความหมายถึงสันติสุข งดงามทั้งภายนอกและภายใน ตรงข้ามกับอุโบสถเป็นที่ตั้งของโรงเมี้ยนโกศ ที่บรรจุพระโกศของกษัตริย์ลาวด้านหน้าโรงเมี้ยนโกศลงรักปิดทองอย่างสวยงาม
นอกจากเป็นตัวแทนของศิลปะสกุลช่างล้านช้างที่งดงามแล้ว วัดเชียงทองยังเป็นที่พึงพิงทางใจของชาวหลวงพระบางและชาวลาว ที่จะมาบนบานศาลกล่าว ขอให้สมหวังในเรื่องต่างๆ

ทั้งนี้หลวงพระบาง ตั้งอยู่ทางเหนือของสปป.ลาว อดีตเคยเป็นนครหลวงของอาณาจักรลานช้าง ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2538 ใช้เงินกีบเป็นหลักในการซื้อขายโดย 1 บาท ประมาณ 250 กีบ แต่สามารถใช้เงินบาทได้ คนไทยสามารถเข้าหลวงพระบางได้โดยไม่ต้องทำวีซ่า


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/