ทองคำ 13 ตัน กับโครงการผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัว

06 / 06 / 2562 21:41

ทองคำ 13 ตัน กับโครงการผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัว

เชื่อว่าหลายคนยังจำ โครงการผ้าป่าช่วยชาติ ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กันได้ โครงการนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยประสบวิกฤติทางการเงินจากการโจมตีค่าเงินบาทหรือวิกฤติต้มยำกุ้ง  หลวงตาบัวจึงดำริที่จะช่วยชาติโดยเชิญชวนคนไทย ร่วมกันบริจาคทองคำ เงินดอลลาร์ เงินสกุลต่างประเทศ และเงินบาท เพื่อช่วยชาติบ้านเมืองที่กำลังประสบสภาวะเศรษฐกิจและสังคมตกต่ำให้ฟื้นฟูและผ่านพ้นไปได้ โดยเงินทองที่ได้มาจากการบริจาคทั้งหมด ยกให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนำเข้าคลังหลวง

โครงการผ้าป่าช่วยชาติได้รับเงินบริจาคเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 เป็นเงิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่า การทอดผ้าป่าช่วยชาติมีทั้งสิ้น 16 ครั้ง ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี 2541 จนถึงวันปิดโครงการเมื่อปี 2554 มีทองคำแท่งเข้าสู่คลังหลวงรวมทั้งสิ้น 1,040 แท่งน้ำหนักรวม 13,000.05 กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 19,188,413,280 บาท ขณะเดียวกันเมื่อนำไปรวมกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่มาจาก โครงการเดียวกัน และมีการนำเข้าสู่คลังหลวงไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 10,214,600 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยจำนวน 306,965,073.36บาท จะรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,495,378,353 บาท 

แม้จะมีการปิดโครงการอย่างเป็นทางการไปแล้ว แต่การมอบทองคำเงินและสินทรัพย์อื่นๆเพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตราตามเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ยังมีการทำต่อเนื่องกันมาเป็นระยะโดยคณะศิษยานุศิษย์ และผู้เลื่อมใสศรัทธา  เป็นจำนวนถึง 23 ครั้งแล้ว (นับถึงวันที่30 เมษายน 2561 ) รวมเป็นเงินและสินทรัพย์ที่รับมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแบ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวมประมาณ 13,043 กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศจำนวน 10,457,159.63 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ทองที่มอบให้เป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ตามมาตรฐานสากล แต่ละแท่งมีน้ำหนัก 12.5กก. ซึ่งพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานีได้พูดถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยที่มีต่อโครงการนี้ไว้ว่า 

"ทองคำที่ทุกอณูของมวลสาร มีพลังแห่งความรักชาติ และมีอานุภาพของพระพุทธศาสนา พระบารมีของพระมหากษัตริย์เจ้า ผสมผสานเกาะกุมยึดเหนี่ยวร่วมกันอยู่ในเนื้อทองคำเหล่านี้ด้วย"

ทุนสำรองเงินตรา คือ สินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังธนบัตรออกใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องรักษาและกันไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในค่าของธนบัตรและเป็นหลักประกันว่าการออกใช้ธนบัตรมีขอบเขตอยู่เท่ากับสินทรัพย์ที่จะมาเป็นทุนสำรองเงินตรา