5 พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจของโลก

31 / 01 / 2563 14:36

ของเก่าแก่ สมบัติล้ำค่า ที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุ เครื่องประดับ อัญมณี เครื่องทอง และอื่นๆอีกมากมายส่วนใหญ่ล้วนถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ และนี่คือพิพิธภัณฑ์ 5 แห่งในจำนวนสุดยอดพิพธภัณฑ์ของโลกที่ถูกกล่าวถึงไม่มากแต่ควรค่าแก่การหาโอกาสไปชื่นชมสักครั้งในชีวิต

    1. THE NATIONAL JEWELRY ประเทศอิหร่าน เป็นพิพธภัณฑ์หรือจะเรียกว่า กรุสมบัติก็ไม่เกิน
ความจริง เพราะที่นี่เป็นที่เก็บเครื่องเพชรพลอยและอัญมณีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก มากขนาดอาจใช้เป็นทุนสำรองค้ำเศรษฐกิจของประเทศอิหร่านได้เลย สมบัติทั้งหมดเก็บอยู่ในห้องมั่นคงในอาคารของธนาคารกลางแห่งประเทศอิหร่าน มีทั้งของเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนสมัยราชวงศ์ซาฟาวิด อายุกว่า 2,500 ปีก่อน  มีทั้ง มหามงกุฎ เครื่องประดับ อัญมณี เครื่องทองประดับอัญมณี ฯลฯ มากมายหลายสิบตู้ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้

    2. EL MUSEO DEL ORO โคลอมเบีย พิพิธภัณฑ์ทองคำแห่งโบโกตา เป็นพิพิธภัณฑ์ทองคำที่ใหญ
ที่สุดในโลก จัดแสดงผลงานในทุกแง่มุมเกี่ยวกับทองคำในช่วงPre-Hispanic (ยุคก่อนการครอบครองของสเปน) จัดแสดงผลงานศิลปะ โบราณวัตถุมากกว่า 55,000 ชิ้น ซึ่งในจำนวนนี้ 30,000 ชิ้นเป็นทองคำ มีทั้งเป็นหน้ากากทองและเครื่องประดับต่างๆ ที่แสดงฝีมือช่างทองชั้นยอดในอดีต นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการทำทองในสมัยโบราณและศิลปะการทำทองของช่างทองในยุคต่างๆอีกด้วย

    3. BRITISH MUSEUM ประเทศอังกฤษ  เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกกว่า
17 ล้านชิ้น ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บันทึกเรื่องราววัฒนธรรมของโลกจากอดีตถึงปัจจุบัน โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น ประตูหินแกะสลักขนาดใหญ่ชื่อบาลาวัต (Balawat gate) รากฐานของวัฒนธรรมแบบเปอร์เซียที่เคยยิ่งใหญ่จนเป็นอู่อารยธรรมของโลก มัมมี่และโลงศพที่ประดับประดาด้วยอัญมณะและของมีค่า และรูปปั้นอาลักษณ์ ผู้ที่มีหน้าที่บันทึกเรื่องราวต่างๆหนึ่งในอารยะธรรมล้ำค่าของอียิปต์ควรค่ากับการต้องหาเวลาไปชมเป็นอย่างยิ่ง

    4. V&A MUSEUM พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับงานศิลปะ รออกแบบและงานมัณฑณศิลป์ ที่เปิดให้ชมฟรีใน
ประเทศอังกฤษมีการจัดแสดงจิวเวลรี่และของสะสมของมหาเศรษฐินี ดอริส ดุ๊ก โดยเฉพาะศิลปวัตถุของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหนึ่งในของที่นำมาจัดแสดงก็คือเข็มขัดทองและเข็มกลัดเพชรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยืมมาจัดแสดงไว้โดยมีภาพที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงเข็มขัดและเข็มกลัดนี้ประกอบกับการจัดแสดงด้วย นอกจากนี้ยังจัดแสดงวิวัฒนาการของแฟชั่นโลกตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 17 เลยทีเดีย

    5. พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมา
ชมความงดงามของผ้าไทยจากนิทรรศการ ‘ราชพัสตราจากผ้าไทย’ จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากล ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบไทยและต่างชาตินำผ้าไหมไทยมาใช้ในการตัดเย็บโดยผสมผสานกับวัตถุดิบอื่นๆ และนิทรรศการ ‘ไทยพระราชนิยม’ จัดแสดงชุดประจำชาติ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ‘งามสมบรมราชินีนาถ’จัดแสดงฉลองพระองค์กว่า 30 องค์ ที่ออกแบบโดยนายปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นเวลากว่า 22 ปี

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงมรดกล้ำค่าของโลก ที่ควรค่าแก่การศึกษาและชื่นชม