กต.แนะไปอินเดียอย่าใส่ทอง

07 / 02 / 2563 11:04

กระทรวงการต่างประเทศ เตือนนักท่องเที่ยวชาวไทยระมัดระวังเรื่องการสวมใส่เครื่องประดับที่ทำจากทองเช่น สร้อยทอง เข้าประเทศอินเดีย เพราะอาจถูกกักตัวเพื่อให้สำแดงของเพื่อเสียภาษีศุลกากรเป็นครั้งคราว ซึ่งจะทำให้เสียทรัพย์ เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาได้
               
ทั้งนี้กฎหมายอินเดียห้ามนำทองคำในลักษณะแท่ง หรือก่อนแปรรูปเข้าอินเดียโดยเด็ดขาดและกฎหมายอินเดียก็ไม่ได้ระบุมูลค่าทองคำที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถนำเข้าอินเดียไว้อย่างชัดเจน  ระบุแต่เพียงว่า หากคนต่างชาตินำเข้าทองคำในปริมาณที่มากกว่าที่ใช้ใส่เป็นเครื่องประดับตามปกติ จะต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรอินเดีย และความผิดข้อหาลักลอบขนทองคำเข้าประเทศอินเดียโดยไม่สำแดง มีโทษทั้งจำคุกและปรับ
               
นอกจากทองคำแล้ว กฎหมายอินเดียยังห้ามนักท่องเที่ยวนำเงินรูปีอินเดียเข้าหรือออกประเทศอินเดียอีกด้วย กรณีมีธนบัตรเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า หรือหากมีเงินธนบัตรไม่ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่หากรวมกับเงินรูปแบบอื่นแล้วมีมูลค่าเกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าต้องสำแดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร นอกจากนี้ ทางการอินเดียยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกนอกประเทศอินเดียนำเงินตราต่างประเทศออกไปได้ไม่เกินจำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาด้วย

ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนไทยถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี จับกุมในข้อหาลักลอบนำทองคำเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย  ถูกจับกันไปแล้วนับสิบราย มีทั้งรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเจตนาละเมิดกฎหมาย

ทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศนำเข้าทองคำรายใหญ่ของโลกกำลังประสบปัญหาการลักลอบนำเข้าทองคำเถื่อนจากต่างประเทศ  จนกระทั่งรัฐบาลต้องออกระเบียบศุลกากรห้ามนำทองคำจากต่างประเทศเข้ามาในมูลค่าเกินกว่า  ๑๐๐,๐๐๐ รูปี  (ประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท หรือ เท่ากับปริมาณทองคำรูปพรรณในประเทศไทย  ๒  บาท)  ระเบียบนี้บังคับใช้อย่างเข้มงวด ใครก็ตามที่นำทองติดตัวไปอินเดียเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ข้างต้นจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อเสียภาษีนำเข้า  หากหลีกเลี่ยงแล้วถูกตรวจพบจะโดนดำเนินคดีอย่างแน่นอน