การบังคับใช้ Hallmark บนเครื่องประดับทองในอินเดีย

11 / 05 / 2563 13:31

ตั้งแต่ต้นปีหน้า (2021) รัฐบาลอินเดียออกกฎหมายบังคับให้เครื่องประดับทองและสินค้าที่ทำจากทองคำทุกชนิดที่ขายทั่วประเทศต้องได้รับการประทับตรา Hallmark เพื่อรับรองความบริสุทธิ์หลังจากให้ผู้ประกอบการประทับตรา Hallmarkตามความสมัครใจมาตั้งแต่ปี 2000

การบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้ส่งผลให้ ผู้ขายเครื่องประดับทองทุกรายจะต้องลงทะเบียนกับ The Bureau of Indian Standards (BIS) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2020 ที่ผ่านมาและในปีหน้าต้องขายแต่เครื่องประดับทองและสินค้าที่ทำด้วยทองคำที่ประทับตรา Hallmark แล้วเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องประดับทองราวร้อยละ 40 เท่านั้นที่ได้รับการประทับตรา Hallmark 
           
ทั้งนี้BIS ได้กำหนดมาตรฐานความบริสุทธิ์ของเครื่องประดับทองไว้สามระดับด้วยกัน คือ 14 กะรัต 18 กะรัต และ 22 กะรัต ซึ่งรัฐบาลอาจกำหนดให้ผู้ขายต้องแสดงราคาของทองคำทั้งสามระดับนี้ที่ร้านของตนด้วย โดยในปัจจุบันอินเดียมีศูนย์ตรวจรับรองและประทับตราทองคำอยู่ 877 แห่งใน 234 เขต และมีผู้ขายเครื่องประดับที่ได้ลงทะเบียนกับ BIS แล้ว 26,019 ราย จากผู้ขายเครื่องประดับทั้งหมดราว 200,000 รายในอินเดีย อย่างไรก็ดี รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะเปิดศูนย์ประทับตราเพิ่มขึ้นในทุกเขตของประเทศ และให้ผู้ขายเครื่องประดับทุกรายลงทะเบียนภายในกรอบเวลาหนึ่งปีนี้

            การประทับตรา Hallmark บนเครื่องประดับทองจะระบุสัญลักษณ์รวม 5 สัญลักษณ์ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ BIS (BIS Standard Mark) ค่าความบริสุทธิ์ของทองคำในรูปแบบกะรัตและไฟน์เนส (Purity in Carat and Fineness) ตราของศูนย์ตรวจรับรอง (The Assaying Centre’s Identification Mark) และตราระบุตัวผู้ผลิตเครื่องประดับ (Jeweller’s Identification Mark) รวมถึงปีที่ประทับตรา อาทิเช่น ‘A’ ใช้สำหรับปี 2000 และ ‘J’ ใช้สำหรับปี 2008 เป็นต้น
           
สำหรับการออกกฎบังคับให้เครื่องประดับทองและสินค้าที่ทำด้วยทองคำต้องได้รับการประทับตรา Hallmark มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค และช่วยให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะในเมืองเล็กและในระดับหมู่บ้านรับรู้เรื่องนี้มากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคได้ซื้อเครื่องประดับทองที่มีค่าความบริสุทธิ์ตามที่กำหนด และยังช่วยลดกรณีการหลอกลวง เมื่อผู้ขายขายเครื่องประดับทองกะรัตต่ำลงโดยอ้างว่าสินค้าได้รับการประทับตราแล้ว

ข้อมูล  : ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)