โควิด19 ดันตัวเลขส่งออกทองคำไทยพุ่ง

11 / 05 / 2563 13:34

รายงานตัวเลขมูลค่าการส่งออกทองคำไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ พุ่งขึ้นกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนักลงทุนวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลกทำให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น สวนทางกับตัวเลขการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแท้ที่มีมูลค่าลดลงกว่า 18%จากช่วง 2 เดือนแรกของปีก่อน

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานว่าสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ คือ ทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป ในสัดส่วนร้อยละ 69.96 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย และมีอัตราการขยายตัวกว่า 2.23 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 เนื่องมาจากการส่งออกเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกเครื่องประดับทอง กลับหดตัวลงร้อยละ 15.63 เนื่องจากการส่งออกไปยังกาตาร์ อิตาลี และฮ่องกงลดลง 

ในขณะที่การส่งออก เครื่องประดับแท้ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.98 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม ลดลงร้อยละ 15.24 เครื่องประดับ-เงิน ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.14 แต่เครื่องประดับแพลทินัม ยังเติบโตร้อยละ 11.42 

การส่งออกพลอยสี ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 3 ก็มีมูลค่าลดลงร้อยละ 34.38 โดยพลอยเนื้อแข็งเจียระไน เช่น ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต หดตัวลงมากถึงร้อยละ 43.48 เนื่องจากการส่งออกไปยังฮ่องกงและอิตาลี ตลาดในอันดับ 2 และ 3 ลดลงมาก ส่วนพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน ปรับตัวลดลงร้อยละ 34.84  การส่งออกเพชร ก็มีมูลค่าลดลงร้อยละ 28.23 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย 

ในส่วนของตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย รวมถึงทองคำ ที่มีมูลค่าสูงสุดในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ในสัดส่วนร้อยละ 43.40 รองลงมาคือสิงคโปร์ ฮ่องกง  สหรัฐอเมริกา และเยอรมณีตามลำดับ

อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายประเทศ lockdown บางพื้นที่หรือทั้งประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ชะงักงัน และประชาชนส่วนใหญ่ก็ใช้จ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดารงชีพเท่านั้น น่าจะทำให้ตัวเลขการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วงไตรมาส3ติดลบหนักขึ้น