ขุดพบวัตถุโบราณกว่า2,000 ชิ้นริมแม่น้ำเหลืองประเทศจีน

30 / 06 / 2563 16:34

ที่เมืองซานเหมินเสีย มณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของจีน คณะนักโบราณคดีขุดพบวัตถุโบราณกว่า 2,030 มีทั้งเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสัมฤทธิ์ เครื่องประดับทองและเงิน ศิลปวัตถุที่ทำจากหยก รวมถึงโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมหายาก เช่น กาน้ำสัมฤทธิ์พร้อมที่จับรูปคอหงส์อายุกว่า 2,000 ปีถูกฝังอยู่ในหลุมศพโบราณกว่า 600 หลุม บนพื้นที่ 367,000 ตารางเมตรหรือประมาณ 23.5 ไร่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเหลือง 

การขุดค้นพื้นที่นี้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2560 สถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีของซานเหมินเสีย ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของหลุมศพที่ค้นพบเชื่อกันว่ามีความเก่าแก่ถึงยุคจ้านกั๋ว หรือประมาณ 475-221 ปีก่อนคริสตกาล ถึงยุคราชวงศ์ฮั่นหรือ 202 ปีก่อนคริสตกาลถึงช่วง ค.ศ.220 ส่วนที่เหลือมีความเก่าแก่จากหลากหลายยุค เช่นราชวงศ์ถัง ช่วง ค.ศ.618-907 ราชวงศ์ซ่ง ช่วง ค.ศ.960-1276 ราชวงศ์หมิง ช่วง ค.ศ.1368-1644 และราชวงศ์ชิง ช่วง ค.ศ.1644-1911

การขุดค้นพบหลุมศพนี้เกิดขึ้นระหว่างตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับปรุงชุมชน นอกจากเป็นการเผยข้อมูลอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของหลุมฝังศพในพื้นที่ซานเหมินเสียแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองด้วย

ซานเหมินเสียตั้งอยู่ระหว่างนครซีอานและเมืองลั่วหยาง สองเมืองหลวงโบราณในประวัติศาสตร์จีน เคยถูกใช้เป็นเส้นทางการทหารและคมนาคมสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดอารยธรรมของชนชาติจีน และยังมีการค้นพบหลักฐานวัฒนธรรมยางเซา(Yangshao) เป็นครั้งแรก ณ เมืองนี้ด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในเมืองนี้มีทั้ง พระราชวังไท่ชู(Taichu), ด่านฮานกู่ (Hangu)ด่านปราการทางทหารโบราณ สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์Qing พิพิธภัณฑ์รถรบและม้าศึกแห่งรัฐ Guo ซึ่งเป็นกลุ่มสุสานสมัยราชวงศ์โจวตะวันตก แหล่งวัฒนธรรมของลัทธิเต๋า และเขตอนุรักษ์นกหงส์ขาว