โอกาสทองของไทย เมื่อUK ลดภาษีนำเข้าเครื่องประดับ

14 / 01 / 2564 14:10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  สหราชอาณาจักรหรือยูเค จะใช้กฎระเบียบการนำเข้าและอัตราภาษีใหม่กับสินค้าหลายรายการ รวมถึงเครื่องประดับและอัญมณี ซึ่งมีอัตราภาษีลดลง โดยเฉพาะเครื่องประดับเงินและเครื่องประดับทอง มีภาษีนำเข้าลดลงจาก 2.5% เหลือ 2% จึงเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยที่จะมีโอกาสขยายการค้าสินค้าทั้งสองประเภทในตลาดยูเคได้เพิ่มขึ้น

สหราชอาณาจักรเป็นตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของไทยมานานนับทศวรรษ จากข้อมูลสถิติการค้าของกรมศุลกากรพบว่า ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 ยูเคเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ในอันดับที่ 12 ของไทย และหากพิจารณาการส่งออกเฉพาะเดือนตุลาคม 2563 พบว่า สหราชอาณาจักรเป็นตลาดส่งออกในอันดับที่ 7 ของไทย สินค้าส่งออกหลักไปยังตลาดนี้เป็นเครื่องประดับทอง ในสัดส่วนราว 45% รองลงมาเป็นเครื่องประดับเงิน ด้วยสัดส่วนราว 33% โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าเครื่องประดับทองเป็นอันดับ 7 และเครื่องประดับเงินเป็นอันดับ 4 ในตลาดสหราชอาณาจักร

ซึ่งเมื่อเทยลอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอัตราใหม่กับปัจจุบันพบว่าหลายรายการยังคงเหมือนเดิมและหลายรายการมีอัตราภาษีลดลง (ดังตาราง)
 
พิกัด
รายการ
อัตราภาษีนำเข้า (%)


อัตราภาษีเดิม (ก่อน31/12/63)
อัตราภาษีใหม่(1/1/64)
7101
ไข่มุก
0
0
7102
เพชร
0
0
7103
พลอยสี
0
0
7108
ทองคำ
0
0
7113
เครื่องประดับแท้
2.5-4
2-4
7114
เครื่องทองหรือเครื่องเงิน
2
2
7115
ของอื่นๆทำหรือหุ้มด้วยของมีค่า
0.3
0.2
7116
ของทำด้วยไข่มุกและรัตนชาติ
0-2.5
0-2
7117
เครื่องประดับเทียม
4
4

การที่สหราอาณาจักรลดภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงินลง จึงเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทย แต่อย่างไรก็ดี สหราชอาณาจักรก็ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าใหม่ด้วย ผู้ประกอบการจึงควรศึกษากฎระเบียบการนำเข้ารวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวอังกฤษให้มากขึ้น เพื่อจะได้ผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วย