ปันหยู..ศูนย์กลางการผลิตเครื่องประดับครบวงจรของจีน

12 / 05 / 2564 16:27

ตลอดช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา เขตปันหยูของเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้งกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องประดับแบบรวมศูนย์อย่างเต็มตัวของจีน โดยมีทั้งโรงงานและบริการด้านการผลิต การฝังอัญมณี การออกแบบ การตลาด รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการ และผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ โดยมี Da Luo Tang และ Shawan เป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตเครื่องประดับสองเมืองในเขตนี้        

เขตอุตสาหกรรมเครื่องประดับ Shawan เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเครื่องประดับ 25 แห่ง อาคารสำนักงาน 2 แห่ง สำนักงานศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์ตรวจสอบอัญมณีแห่งชาติ (National Gemstone Testing Center) ตลาดแลกเปลี่ยนเพชรกวางโจว (Guangzhou Diamond Exchange) และตลาดแลกเปลี่ยนหยกและอัญมณีกวางตุ้ง (Guangdong Jade & Gems Exchange) บริษัทเครื่องประดับในฮ่องกงหลายบริษัทเช่น Chow Tai Fook Jewellery Group, Chow Sang Sang Group, ล้วนมีฐานการผลิตอยู่ในปันหยู

ตามข้อมูลจากสมาคม Guangzhou Panyu Jewellery Manufacturers Association การส่งออกเป็นแกนสำคัญของธุรกิจเครื่องประดับในปันหยู การค้าเครื่องประดับโดยใช้ฮ่องกงเป็นแหล่งส่งสินค้าออกไปยังประเทศอื่นอีกต่อหนึ่งนั้นร้อยละ 70 เป็นสินค้าที่มาจากเขตปันหยู ปันหยูส่งออกเครื่องประดับคิดเป็นราวร้อยละ 60 ของการส่งออกเครื่องประดับของจีนทั้งหมด โดยสินค้าจำนวนมากส่งไปยังสหภาพยุโรป ฮ่องกง สหรัฐ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และรัสเซีย

อย่างไรก็ดี ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เขตปันหยูหันมาหาตลาดภายในประเทศมากขึ้นเพื่อรับมือกับการส่งออกที่ลดลงนับตั้งแต่วิกฤติการเงินโลกเมื่อปี 2008 จนมาถึงการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจการเครื่องประดับในปันหยูจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากที่เน้นการส่งออกมาเป็นกิจการที่สนองความต้องการของตลาดหลายแห่งเพื่อการขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากนี้ปันหยูยังปรับบทบาทไปเป็นฐานการจัดหาสินค้าให้แก่แบรนด์เครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเป้าหมายมูลค่าการผลิตกว่าหนึ่งแสนล้านหยวนต่อปี พร้อมๆกันกับการเปลี่ยนแนวทางอุตสาหกรรมเครื่องประดับจากการ“ผลิตในปันหยู” มาเป็นการ“สร้างสรรค์ในปันหยู”เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ปันหยูเป็นแหล่งสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์แปลกใหม่ให้แก่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบันปันหยูเป็นที่ตั้งของบริษัทเครื่องประดับกว่า 400 แห่งจากภูมิภาคและประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ กำลังการผลิตเครื่องประดับคิดเป็นรายผลิตภัณฑ์กว่า 700,000 ชิ้นต่อปี ในแต่ละปีมีการฝังพลอยสีกว่า 70 ตันลงในเครื่องประดับ มีโรงงานเจียระไนพลอยสีราว 1,000 แห่ง มีบริษัทในธุรกิจการขายกว่า 2,000 แห่ง มีพนักงานทั้งหมดราว 100,000 คน นักออกแบบเครื่องประดับกว่า 800 คนและแบบผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นใหม่กว่า 100,000 แบบ