สุดยอดพระเครื่องเนื้อทองคำ

13 / 08 / 2564 08:31

สุดยอดพะเครื่องเนื้อทองคำที่ถือว่าเป็นของหายากมีมูลค่าสูง และเป็นที่ต้องการของผู้นิยมพระเครื่องโดยแบ่ออกเป็น ๒ ช่วงคือ ช่วงปีพ.ศ.๒๔๖-๒๔๗๐ ซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีราคาสูงเพราะมีคนต้องการมาก อีกช่วงก็เป็นหลังปี พ.ศ.๒๗๐ เป็นต้นมา

เหรียญหลวงพ่อโสธร ปี๒๔๖๐ ถือเป็นเหรียญพระเครื่องทองคำที่มีคามเก่าแก่มากที่สุด สร้างในสมัยพระอาจารย์หลิน มีขุนศิรินิพัฒน์เป็นมัคทายกวัด โดยการแต่งตั้งจากกระทรวงธรรมการเป็นผู้ดำเนินการสร้าง ได้มีการสร้างเหรียญขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพยงพอสำหรับสมนาคุณแก่ผู้บริจาคมทรัพย์ซ่อมแซมชุกชีขององค์หลวงพ่อโสธร มี ๔ ชนิดคือ เหรียญทอคำ เหรียญนวโลหะหรือสำริด เหรียญทองแดง และเหรียญเงิน

ในส่วนของเหรียญทองคำหลวงพ่อโสธร สร้างขึ้นไม่เกิน ๒๐ เหรียญเพราะต้นทุนสูงและวัดยังไม่มีฐานะเหมือนในปัจจุบัน เดิมทีเหรียญทองคำหลวงพ่อโสธรซึ่งเป็นเหรียญแรกที่มีการบันทึกไว้ไม่เป็นที่ยอมรับ แต่หลังจากศึกษาจนเป็นที่ยอมรับจนปัจจุบันกลายเป็นของหายากและได้รับความนิยมค่อนข้างมาก มีมูลค่าอยู่ที่ ๑๕-๒๐ ล้นบาท ที่นับว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่ถือได้เป็นเหรียญพระพุทธที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศ

เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูล จ.ชัยนาท หลวงพ่อธรรมจักรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชัยนาทและใกล้เคียงต่างภูมิใจและเคารพเลื่อมใสศรัทธาในอิทธิปาฎิหาริย์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการขอพรต่างๆ ซึ่งเหรียญที่ได้รับความนิยมแพร่หลายสูงสุดคือ เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร ปี๒๔๖๑ ซึ่งเป็นเหรียญที่มีพิธีการสร้างใหญ่โตมากได้รับการปลุกเสกและลงอัครเลขยันต์จากเกจิอาจารย์ ๓ รูปคือ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงพ่อคง วัดบางกะพี้ และหลวงพ่ออยู่ วัดคักคะนน ซึ่งมีชื่อเรื่องการอยู่ยงคงกะพัน ร่มเย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง