เวียดนาม บริโภคทองคำมากที่สุดในอาเซียน

28 / 08 / 2564 10:00

สภาทองคำโลกรายงานตัวเลขประเทศที่บริโภคทองคำมากที่สุดในอาเซี่ยนในปี2563 คือประเทศเวียดนาม บริโภคทองคำมากถึง19.8 ตัน ส่วนไทยการบริโภคทองคำติดลบ

สภาทองคำโลกหรือWCG รายงานเพิ่มเติมว่าการบริโภคทองคำของเวียดนามมีการขยายตัวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่าอินโดนีเซียที่บริโภคทองคำตลอดปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 37.6 ตัน มาเลเซีย 13.1 ตัน และสิงคโปร์ 9.4 ตัน

ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ยอดนิยมในหมู่นักลงทุนเวียดนาม มีการสำรวจพบว่าคนที่เคยซื้อทองคำแล้ว 81% จะกลับมาซื้อเพิ่มเติมซึ่งคิดเป็นเกือบ 2 เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ 45% และนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้มีการเปิดบัญชีลงทุนทองคำกับธนาคารเพื่อทำให้การซื้อขายทองคำเป็นทางการมากขึ้นจากปัจจุบันที่ซื้อขายกันผ่านร้านทอง

ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนของสภาทองคำโลกกว่าว่า ความต้องการทองคำในเวียดนามแข็งแกร่งมากซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เช่นการซื้อทองคำผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล การเปิดบัญชีการลงทุนทองคำ เป็นต้น

จีนและอินเดียที่เป็นประเทศที่บริโภคทองคำรายใหญ่อันดับ 1 และอันดับ 2 ของโลก ซึ่งในปี 2563 ความต้องการทองคำจากจีนและอินเดียลดลงถึง 35% และ 42% ตามลำดับ