5 การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

09 / 09 / 2564 08:54

มั่งคั่ง /กลุ่มตลาดเกิดใหม่หรือกลุ่มที่มองเครื่องประดับเป็นแรงบันดาลใจ/ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสดงความเป็นตัวของตัวเอง
    อุตสาหกรรมเครื่องประดับในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี แต่เมื่อมาเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจเครื่องประดับต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

อุตสาหกรรมเครื่องประดับกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายที่ต้องปรับตัวมาตลอดช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 5 อย่างคือ
ความเป็นสากลและการควบรวมต่างๆ (Internationalization and Consolidation)
การเติบโตของสินค้าที่มีแบรนด์ชัดเจน (The Growth of Branded Products)
มุมใหม่ของช่องทางการจัดจำหน่าย (Reconfigured Channel Landscape)
การบริโภคแบบลูกผสม (Polarization and Hybrid Consumption) และ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกแฟชั่น (Fast Fashion) 
   
ความเป็นสากลและการควบรวมต่างๆ  ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ มีเพียงสองแบรนด์ใหญ่อย่าง Cartier และ Tiffany & Co. ที่ถูกจัดอับดับเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก นอกนั้นยังเป็นแบรนด์ที่อยู่ในระดับประเทศ เช่น Christ ในเยอรมนี หรือ Chow Tai Fook ในฮ่องกง แต่แบรนด์อื่นๆก็เริ่มนำตัวเองเข้าสู่ความเป็นสากลหรือเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น เช่น Swarovski นอกจากนี้แล้วจะมีการควบรวมหรือการเข้าซื้อธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มขึ้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเครื่องประดับด้วยเช่นกัน

การเติบโตของสินค้าที่มีแบรนด์ชัดเจน  มีเพียงนาฬิกาเท่านั้นที่มีแบรนด์ชัดเจนและมีผลต่อยอดขายถึงร้อยละ60  แต่สำหรับเครื่องประดับมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น มีการศึกษาพบว่าเครื่องประดับที่มีแบรนด์ชัดเจนมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น (อาจถึงร้อยละ 40) จากผู้บริโภคกลุ่มเศรษฐีใหม่หรือกลุ่มที่มีเครื่องประดับเพื่อแสดงความ
มุมใหม่ของช่องทางการจัดจำหน่าย  การขายเครื่องประดับออนไลน์จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายออนไลน์ แต่อาจไม่มากเท่า เนื่องจากเครื่องประดับที่มีราคาสูง ผู้บริโภคยังต้องการประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นและได้สัมผัสจากของจริงอยู่ 
    การบริโภคแบบลูกผสม  เริ่มมีลักษณะการบริโภคในตลาดแบบลูกผสม คือ การผสมกันระหว่างตลาดบนและตลาดล่าง เห็นได้จากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการซื้อเพชรขนาดมาตรฐานในจุดที่มีการลดราคาตามห้างสรรพสินค้ามากขึ้น  ถ้าสามารถสร้างส่วนผสมของการขายสินค้าราคาสูงและราคาต่ำเข้าด้วยกันได้จะทำให้ได้ฐานของผู้บริโภคมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกแฟชั่น  สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับแล้ว คำว่า Fast Fashion อาจเห็นภาพยากไปสักหน่อย แต่ถ้าธุรกิจสามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้ รวมไปถึงการร่วมงานกับพันธมิตรที่มีได้ ก็จะทำให้สามารถตอบสนองความรวดเร็วที่เกิดขึ้นได้แน่นอน
 
การเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย จะช่วยเตรียมความพร้อมและรับมือ การเปลี่ยนแปลงที่จะได้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการยื่นอยู่ในธุรกิจเครื่องประดับได้อย่างมั่นคง