เยาวราช ถนนสายทองคำ

23 / 08 / 2561 09:29

          เยาวราช  ย่านธุรกิจการค้าที่รู้จักกันดีในนาม ไซน่าทาวน์ เพราะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนมานานนับร้อยปี ตลอดสองข้างทางของถนนความยาวถนนราว 1.5 กิโลเมตร คลาคล่ำไปด้วยร้านรวงที่ขายสินค้านานาชนิด ทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งของกินของใช้ซึ่งได้ชื่อว่ามีคุณภาพยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่ใด และสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่เยาวราชจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ขาดกันไม่ได้ของถนนสายนี้ก็คือ ร้านทอง นั่นเอง

          เยาวราชเต็มไปด้วยร้านทองมากมายทั้งใหม่และเก่า ร้านทองที่เก่าแก่ที่สุดต้องย้อนกลับไปถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงดำเนินกิจการอยู่ ส่วนร้านทองใหม่ๆก็ยังมีเปิดกิจการอยู่เรื่อยๆ เคยมีการรวบรวมจำนวนร้านขายทองทั้งหมดทั้งฝั่งถนนเยาวราชและบริเวณรอบๆนั้นมีมากว่า 170 ร้าน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมร้านขายทองไว้มากที่สุดของประเทศไทยจนได้ชื่อว่าเป็น ถนนสายทองคำ

          ร้านทองย่านเยาวราช ขายทองรูปพรรณที่มีค่าความบริสุทธิ์ 96.5% ซึ่งถือเป็นค่ามาตรฐานของทองคำบริสุทธิ์ซึ่งรับรองมาตรฐานโดยสมาคมค้าทอง ว่าคำเหมาะที่จะนำมาทำเป็นทองรูปพรรณเพราะมีสีเหลืองสุกสว่างสวยงามคงทนแข็งแรง มากกว่าทอง 99.99% ที่มีความอ่อนตัว ขาด และบิดงอเสียรูปได้ง่าย ซึ่งร้านทองในเยาวราชส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำอยู่แล้ว ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าซื้อทองที่เยาวราชจะได้ทองดี มีส่วนส่วนผสมที่ได้มาตฐานทองคำบริสุทธิและไม่มีทองปลอมแน่นอน ด้วยเหตุนี้ทองเยาวราชจึงได้รับความนิยมจากผู้ลูกค้ามาอย่างยาวนาน

          ถนนเยาวราช สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น 1 ใน 18 ถนนที่สมเด็จกรมเจ้าพระยานริศรานุวัตตวงศ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ กราบบังคมทูลว่าจะสร้างตามโครงการถนน อำเภอสำเพ็ง ซึ่งเป็นนโยบายสร้างถนนในท้องที่ที่เจริญแล้ว เพื่อส่งเสริมการค้าขายใช้เวลาในการก่อสร้างนาน 8 ปี คือเริ่มสร้างเมื่อปีพ.ศ.2435 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 2443  เริ่มตั้งแต่คลองรอบกรุง ตรงข้ามป้อมมหาไชย ตัดลงไปทางทิศใต้ บรรจบถนนจักรวรรดิที่สี่แยกวัดตึก ผ่านถนนราชวงศ์เรียกสี่แยกราชวงศ์" ก่อนไปบรรจบกับถนนเจริญกรุงก่อนถึงวัดไตรมิตรฯ เดิมให้ชื่อว่าถนนยุพราช และต่อมารัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อใหม่เป็น "ถนนเยาวราช"