เครื่องประดับไทยในตลาดอเมริกา

13 / 07 / 2565 14:02

อัญมณีและเครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอเมริกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับที่สวมใส่ในชีวิตประจำวัน ในพิธีแต่งงาน หรือในงานพิธีต่างๆ และไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดนำเข้าที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา ทั้งเพชรเจียระไน พลอยเนื้อแข็งเจียระไน เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน และเครื่องประดับเทียม โดยกลุ่มคนมิลเลนเนียลคือกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงสุด

ข้อมูลจาก Brookings.com ระบุว่าร้อยละ 22 ของประชากรของสหรัฐอเมริกา คือกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการบริโภคเฉลี่ย 59,866 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี และเป็นการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับมากเป็นลำดับต้นๆ โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเริ่มฟื้นตัวก็มีแนวโน้มที่จะนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยเพิ่มขึ้นหลายรายการยกเว้นพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนที่มีการนำเข้าลดลง เนื่องจากมีปัญหาล้นตลาด จากการแพร่ระบาดหนักของโควิด-19 ตั้งแต่ปี2020 เป็นต้นมา

มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำ ในไตรมาสแรกของปี 2565 ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้น โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย อินเดียฮ่องกง เยอรมนี สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เบลเยียม อิตาลีและญี่ปุ่น  โดยมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาที่เติบโตขึ้น เนื่องจากการส่งออก เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง เพชรเจียระไน และพลอยเนื้อแข็ง ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 5.05, ร้อยละ 35.69, ร้อยละ199.41, และร้อยละ 163.43 ตามลำดับ

ทั้งนี้ MediaPost และ Pew Research Center ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลพบว่าส่วนมากให้ความสำคัญกับการใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลที่สนใจ ผู้ประกอบการนำเสนอข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับด้วยวีดีโอและรูปภาพผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม จะสามารถดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้มาเลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้น
           
นอกจากนั้นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมืสองก็เป็นสิ่งที่ชาวอเมริกาให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและลดการใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมากด้วย