เมื่อ “เพชรรัสเซีย”กำลังจะกลายเป็น “เพชรสีเลือด”

26 / 07 / 2565 00:27

สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนไม่เพียงส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ตลาดเงิน ตลาดทุนและราคาน้ำมันเท่านั้น แต่มันกำลังส่งผลกระทบไปถึงเพชรรัสเซีย อัญมณีขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่งของรัสเซียที่กำลังถูกตีตราว่าเป็นเพชรสีเลือด

สหภาพยุโรปหรืออียู กำลังมีความพยายามที่จะนิยามเพชรรัสเซีย ว่าเป็นเพชรสีเลือด อันหมายถึงเพชรที่มาจากแหล่งที่ไม่ชอบธรรม เพราะชาติตะวันตกเห็นว่ารายได้จากการขายเพชรของรัสเซียนั้นถูกนำไปใช้เป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำสงคราม ซึ่งเรื่องนี้จะมีการพูดถึงการประชุมเพชรแห่งความขัดแย้งระหว่างประเทศในบอตสวานา รัสเซียคัดค้านแนวคิดนี้อย่างหนักโดยได้รับการสนับสนุนจากเบลารุส สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (CAR) คีร์กีซสถาน และมาลี

กรอบความตกลงกระบวนการคิมเบอร์ลี (Kimberley Process)หรือKP ได้นิยามเพชรแห่งความขัดแย้งเอาไว้ว่า เป็นเพชรที่ใช้ในการสนับสนุนขบวนการก่อความไม่สงบที่ต้องการบ่อนทำลายรัฐบาลที่มีความชอบธรรม ซึ่งความเห็นที่ไม่เป็นเอกฉันท์ของKPนี้อาจทำให้ความพยายามของอียูเป็นหมัน เพราะโดยปกติแล้วต้องอาศัยการตัดสินใจที่เป็นเอกฉันท์ข้อตกลงจึงจะมีผลบังคับใช้

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงจดหมายจำนวนหนึ่งว่า เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อเสนอของยูเครน สหภาพยุโรป (EU) ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา และสหรัฐ ที่ต้องการให้หารือกรณีรัสเซียรุกรานยูเครน และขยายคำจำกัดความของ KP เกี่ยวกับเพชรแห่งความขัดแย้ง (conflict diamond) หรือเพชรสีเลือด ให้ครอบคลุมผู้แสดงบทบาทที่เป็นรัฐ (state actor) ในที่ประชุมวันที่ 20-24 มิ.ย. ณ ประเทศบอตสวานา

ก่อนหน้านี้ สหรัฐและอังกฤษได้ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทอาโรซา สัญชาติรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพชรดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยสัดส่วนการผลิตเพชรคิดเป็นประมาณ 30% ของผลผลิตโลกในปีที่ผ่านมา และรัฐบาลรัสเซียมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร