ความต้องการเครื่องประดับทองปี 2022 ยังไม่ฟื้น

27 / 07 / 2565 00:33

สภาทองคำโลก (World Gold Council : WGC) รายงานใน Gold Demand Trends Q1 2022 ระบุว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2022 ความต้องการเครื่องประดับทองทั่วโลก ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2021มาอยู่ที่ 474 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาทองที่สูงและปัจจัยลบต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ทั้งนี้เมื่อเทียบราคาทองเฉลี่ยของไตรมาสแรกของปีนี้เทียบกับปี 2021 จะสูงกว่าราวร้อยละ 5  อยู่ที่ 1,877.2 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่การชะลอตัวของตลาดจีนและอินเดียซึ่งเป็นตลาดหลักก็ส่งผลให้ความต้องการเครื่องประดับทองลดลงเช่นกัน โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ความต้องการเครื่องประดัทองในจีนลดลงร้อยละ 8 มาอยู่ที่ 178 ตันอันเนื่องมาจากการปิดเมืองอย่างเข้มงวดของจีนตามนโยบายควบคุมการระบาดของโควิดให้เป็นศูนย์ ส่วนในอินเดียความต้องการเครื่องประดับทองก็ลดลงถึงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2021 เหลือเพียง 94 ตัน เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้การจัดงานแต่งงานลดลง โดยทั้งจีนและอินเดียมีปริมาณการซื้อเครื่องประดับทองในไตรมาสแรกของปีนี้รวมกันยังคงมากถึงร้อยละ 57 ของปริมาณความต้องการเครื่องประดับทองทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ความต้องการเครื่องประดับทองในตะวันออกกลางและยุโรปยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 18 และร้อยละ 14 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2021

WGC ยังรายงานเพิ่มเติมว่าความต้องการเครื่องประดับทองในตลาดส่วนใหญ่ยังคงชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการในช่วงปี 2019 และพบว่าความต้องการในไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงต่ำกว่าไตรมาสแรกของปี 2019 โดยเฉพาะในอินเดีย จีน ฮ่องกง ตุรกี และหลายตลาดในเอเชีย อาทิเช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย 

ข้อมูล
: ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ