ร้านขายทองในสปป.ลาว

31 / 07 / 2565 18:20

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ค้าขายทองคำมาเป็นเวลากว่า 100 แล้วและมีการจัดตั้งเป็นสมาคมค้าทองคำเมื่อปี 2550 เริ่มแรกมีสมาชิก 20-30 ร้านค้า และเพิ่มเป็นกว่า 100 ร้านค้าในปัจจุบัน แหล่งค้าทองหลักของสปป,ลาวอยู่ที่เวียงจันทร์ จำปาศักดิ์ สะวันเขต หลวงพระบาง และแขวงเมืองใหญ่ๆรวมแล้ว 600 ร้านค้า ส่วนที่แขวงอื่นๆมีบ้างประปราย

ในช่วงทียังไม่มีการตั้งสมาคม การค้าทองในประเทศลาวเป็นลักษณะต่างคนต่างขาย จนกระทั่งได้เห็นว่าเมืองไทยมีสมาคมค้าทองคำ จึงได้มีการจัดตั้งสมาคมค้าทองคำขึ้นในลาวและเริ่มมีร้านค้าเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเป้าหมายสูงสุดของสมาคมค้าทองคำของลาวคือการทำให้การค้าทองคำได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล มีการส่งข้อมูลข่าวสารให้ร้านค้าสมาชิกเพื่อให้ก้าวทันโลก และให้การฝึกอบรมในด้านต่างๆแก่สมาชิก

การค้าทองคำส่วนใหญ่ในประเทศลาวจะเป็นทองรูปพรรณความบริสุทธิ์ 99.99% มีบ้างที่ซื้อทองคำแท่งไปเก็บไว้เพื่อเป็นการออมและขายทำกำไร ปัจจุบันเริ่มมีการหันมาลงทุนในทองคำมากขึ้นแต่ก็เพิ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพิ่มเติมทั้งทองคำแท่ง โกลด์ฟิวเจอร์สและหุ้นทองคำ

ส่วนลวดลายที่ร้านค้านำมาวางขายในอดีตมีไม่มากนักแต่หลังจากมีการก่อตั้งสมาคมค้าทองคำทำให้ได้เรียนรู้รูปแบบและลวดลายที่หลากหลายขึ้นทั้งจากไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย แต่การทำทองรูปพรรณจากทอง99.99% ก็ทำให้ถูกจำกัดในเรื่องของลวดลายเพราะเป็นทองเนื้ออ่อน เสียหายง่ายจึงเหมาะกับลวดลายที่มีความทนทานเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการผลิตทำให้สินค้าดูมีความทันสมัยขึ้น โดยทองรูปพรรณที่ขายในลาวคิดค่ากำเหน็ดเส้นต่อเส้น

ปัจจุบัน ราคารับซื้อทองคำที่ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ทองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 19,689,000 กีบ ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงสุดในประวัติการณ์ ทำให้มีคนที่มีทองอยู่ในมือพากันนำทองมาขายจำนวนมาก