การนำเข้า-ส่งออก ทองคำของสวิตฯหลังวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน

20 / 10 / 2565 10:44

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางการสกัดและขนส่งทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่ตั้งของโรงสกัดทองคำรายใหญ่ 4 แห่ง ที่มีกำลังการผลิตรวมกันกว่า 2ใน 3 ของทองคำทั้งโลก แต่ในช่วงวิกฤติการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ทำผลกระทบต่อการนำเข้า-ส่งออกทองคำของสวิตเซอร์แลนด์ไประยะหนึ่ง อันเนื่องมาจากการประกาศคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกนั่นเอง

สวิสเซอร์แลนด์เคยนำเข้าทองคำจากรัสเซียในช่วงเวลา 12 เดือนก่อนถึงเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ยเดือนละ 2 ตันและหลังจากนั้นได้ระงับการนำทองคำจากรัสเซียอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สวิสเซอร์แลนด์ได้กลับมานำเข้าทองคำจากรัสเซียอีกครั้งหนึ่ง

สำนักงานศุลกากรระบุว่า สวิตเซอร์แลนด์กลับมานำเข้าทองคำจากรัสเซียในปริมาณ 3.1 ตัน มูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็นสัดส่วน 2.3% ของการนำเข้าทองคำทั้งหมด การนำเข้าครั้งนี้มากกว่าการนำเข้าทองคำเฉลี่ยรายเดือนก่อนหน้านั้นอยู่ถึง 1.1 ล้านตัน ซึ่งการกลับมานำเข้าทองคำจากรัสเซียเป็นครั้งแรกนี้อาจบ่งบอกถึงการรับรู้และยอมรับต่อทองคำจากรัสเซียที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้สมาคมตลาดทองคำแท่งแห่งลอนดอนได้ลบชื่อรัสเซียออกจากประเทศผู้ค้าทองคำที่ได้รับการรับรองของสมาคม แต่ก็ถูกตีความว่ามีผลเฉพาะทองคำใหม่เท่านั้นโดยกฎนี้ไม่ได้รวมถึงโลหะอื่นๆ จากโรงสกัดแต่อย่างใด นอกจากนี้การที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียนั้นไม่ได้มีเป้าหมายปิดกั้นการขนส่งทองคำเชิงพาณิชย์โดยตรง แต่ธนาคาร,ผู้ขนส่ง และผู้สกัดทองคำ ส่วนใหญ่ตัดสินใจหยุดดำเนินธุรกิจกับรัสเซียเอง

ด้านการส่งออก สวิตเซอร์แลนด์ส่งออกทองคำไปยังประเทศจีนลดลงในเดือนพฤษภาคม แต่ส่งออกไปยังอินเดียเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยทั้งจีนและอินเดียเป็นตลาดทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดของโลก ในขณะที่รัสเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำแท่งรายใหญ่ที่สุดของโลก