10 อันดับประเทศที่ถือครองทองคำสำรองมากที่สุดในโลก

23 / 08 / 2561 10:26

          ทองคำสำรอง หรือ gold reserve เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่ง ที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศประเทศ หรือองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ ซื้อเก็บสะสมไว้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อเป็นการลงทุนและเป็นหลักประกันทางการเงินของประเทศและองค์กรนั้นๆ

          ทองคำ 1 ตันมีมูลค่าเท่ากับ 41.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.38 พันล้านบาท (ณ ราคาวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2017)

          สภาทองคำโลกได้จัดอันดับประเทศที่ถือครองทองคำผ่านธนาคารกลางในแต่ละประเทศมากที่สุดในโลก 10 อันดับ ณ สิ้นปี 2017 ประกอบด้วย

          อันดับ 1 สหรัฐอเมริกาที่ยังคงเป็นประเทศที่ถือครองทองคำมากที่สุดในโลกที่ 8,134 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ที่คลังเก็บทองคำฟอร์ทน็อกซ์ 
          อันดับ 2 เยอรมนี 3,337 ตัน
          อันดับ 3 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 2,184 ตัน
          อันดับ 4 อิตาลี 2,452 ตัน
          อันดับ 5 ฝรั่งเศส 2,436 ตัน
          อันดับ 6 จีน 1,842 ตัน
          อันดับ 7 รัสเซีย 1,828 ตัน
          อันดับ 8 สวิตเซอร์แลนด์ 1,040 ตัน
          อันดับ 9 ญี่ปุ่น 765 ตัน
          อันดับ 10 เนเธอร์แลนด์ 612 ตัน

          แต่เมื่อผ่านไตรมาสแรกของปี 2518 ตัวเลขการถือครองทองคำของแต่ละประเทศก็เปลี่ยนไป โดย
รัสเซีย กลายเป็นประเทศที่ถือครองทองคำมากที่สุดเป็นอันดับห้าของโลก หลังจากที่ธนาคารกลางรัสเซีย (ซีบีอาร์) ได้เพิ่มการถือครองทองคำอีก20 ตัน เป็น 1,857 ตันเมื่อเดือนมีนาคม

          อย่างไรก็ตามสหรัฐ ยังคงเป็นประเทศที่ถือครองทองคำมากที่สุดในโลกที่ 8,134 ตัน  เยอรมนีตามมาเป็นอันดับสอง ที่ 3,374 ตัน ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ถือครองทองคำมากที่สุดเป็นอันดับสามที่ 2,814 ตัน และฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุดเป็นอันดับที่สี่

          สำหรับประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี 2561 มีทองคำสำรองเพิ่มขึ้น1.59 ตัน เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยมีทองคำสำรองถึง154 ตัน หลักจากทรงตัวมานานกว่า 6 ปี ในระดับ 152.41ตัน ตั้งแต่ปี 2543-2561 ซึ่งทองคำสำรองของไทยอยู่ที่อันดับ 24 ของโลก