ผ่านครึ่งปีแรก ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยคึกคัก ทองคำครองอันดับ1

28 / 10 / 2565 09:37

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยยังคงเติบโตต่อเนื่องหลังวิกฤติโควิดคลี่คลาย โดย 6 เดือนแรกของปี 2565 การส่งออกเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 93.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันก่อน มูลค่าการส่งออกกว่า 8,713.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกมากเป็นอันดับ 3 ของ โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป เป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในรอบ 6 เดือนแรกของปีนี้

แม้ว่าราคาทองคำ โดยเฉลี่ยในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงแต่ความต้องการทองคำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงทำให้การส่งออกทองคำของไทยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 55.80 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวม เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนต่ออัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงของสหรัฐฯและประเทศเศรษฐกิจใหญ่ๆ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศ รวมทั้งความผันผวนอย่างหนักของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้มีการโยกย้ายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเพิ่มมากขึ้น

นอกจากทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปแล้ว เครื่องประดับทองของไทยก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 54.17 จากการ ส่งออกไปยัง 5 ตลาดหลักได้แก่สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกาตาร์ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.25, ร้อยละ 26.53, ร้อยละ 50.18, ร้อยละ 33.51 และร้อยละ 309.51 ตามลำดับ

ในส่วนของอัญมณีและเครื่องประดับอื่นๆของไทยก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันได้แก่ เครื่องประดับแท้เป็นสินค้าส่งออกในอันดับ 2 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.21 เครื่องประดับแพลทินัม แม้จะปรับตัวลดลงในบางตลาดแต่ก็มีบางตลาดที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพชร สินค้าส่งออกรายการสำคัญในอันดับ 3เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.56 โดยเพชรเจียระไน เป็นสินค้าส่งออกหลัก พลอยสีส่งออกมาก