5 ตลาดใหญ่ส่งออกเครื่องประดับไทย

31 / 10 / 2565 09:44

มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครึ่งแรกของปี 2565 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะการกลับมาใช้ชีวิตปรกติหลังวิกฤติโควิด โดยเฉพาะในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่เป็นกำลังซื้อหลัก ประกอบกับค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องช่วยสนับสนุนให้การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยสามารถแข่งขันได้ ไม่วาจะเป็นทองคำ เพชร พลอย และเครื่องประดับเทียม โดยมีการส่งออกไปใน 5 ตลาดใหญ่ได้แก่

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา คิดเป็น 25.58% ของมูลค่าการส่งออกรวม เพิ่มสูงขึ้นทั้งเครื่องประดับทอง พลอยเนื้อแข็งและเนื้ออ่อนเจียระไน เพชรเจียระไน ที่ร้อยละ 47.25, ร้อยละ 193.81, ร้อยละ 260.97 และร้อยละ 128.86 ตามลำดับ มีเพียง เครื่องประดับเงินที่ปรับตัวลงร้อยละ 3.36

อันดับ 2 อินเดีย มูลค่าการส่งออกคิดเป็น 15.24% ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าหลักอย่างเพชรเจียระไนมีสัดส่วนสูงขึ้นถึงร้อยละ 73 รวม อีกทั้งสินค้าสำคัญรองลงมาอย่าง เครื่องประดับเงิน โลหะเงิน และอัญมณีสังเคราะห์ ล้วนแต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากด้วย

อันดับ 3ฮ่องกง มีมูลค่าการส่งออก 10.07% การส่งออกสินค้าสำคัญหลายรายการอย่าง เครื่องประดับทอง พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน เครื่องประดับเทียม และเครื่องประดับเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.53, ร้อยละ 32.57, ร้อยละ 23.18 และร้อยละ 5.48 ตามลำดับ แม้การส่งออกเพชรเจียระไน และ พลอยเนื้อแข็งเจียระไนจะหดตัวลงก็ตาม

อันดับ 4 เยอรมนี มูลค่าการส่งออก 7.59% เพิ่มขึ้นจากมีก่อนเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าสำคัญหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับเงิน เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า เครื่องประดับทอง รวมทั้งพลอยเนื้อแข็งและเนื้ออ่อนเจียระไน ต่างขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการ