อยุธยา ยุครุ่งเรืองเมืองทองคำ

29 / 08 / 2561 10:44

          ว่ากันว่า สมัยกรุงศรีอยุธยา คือ ยุคที่รุ่งเรืองที่สุด ร่ำรวยที่สุด และมั่งคั่งที่สุด โดยเฉพาะทองคำที่มีอยู่มากมายเต็มพระนคร ดังจดหมายเหตุของลาลูแบร์ ที่บันทึกไว้ในปีพุทธศักราช 2230 ความว่า “ในกรุงศรีอยุธยานั้นมีพระพุทธรูปทองคำและวัตถุทองคำต่าง ๆ มากมาย ตามวัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร ต่างก็ประดับไปด้วยทองคำและอัญมณี กรุงศรีอยุธยานั้นเป็นแหล่งทองคำสมคำร่ำลืออย่างแท้จริง”

          นอกจากบันทึกของคณะทูตฝรั่งเศสแล้ว เมื่อต้นปีพุทธศักราช 2500 ยังมีการขุดพบกรุสมบัติ จำนวนมากในวัดราชบูรณะและวัดพระมหาธาตุ ทั้งข้าวของเครื่องใช้และทรัพย์สมบัติต่างๆซึ่งล้วนทำจากทองคำทั้งสิ้น จึงเป็นหลักฐานจากยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ากรุงศรีอยุธยานั้นเป็นยุครุ่งเรืองเป็นเมืองทองคำอย่างแท้จริง

          เหตุผลที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นยุครุ่งเรืองด้วยทองคำน่าจะมาจากหลายปัจจัยคือ

  • การเก็บส่วย ในสมัยอยุธยา มีระบบการเก็บส่วย หรือภาษี จากเมืองขึ้นและประชาชนในรูปแบบของทองคำ เช่น ส่วยที่เรียกเก็บจากเมืองบางสะพาน เป็นต้น
  • ได้จากการรับบริจาคหรือเรี่ยไร ในสมัยก่อน การสร้างศาสนสถาน การหล่อพระพุทธรูป การสร้างเจดีย์ มักมีการรับบริจาคหรือการเรี่ยไรจากข้าราชบริพาร ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ และราษฏรทั่วไป ตามกำลังฐานะและแรงศรัทธา
  • ได้จากการค้าขายแลกเปลี่ยน จากบันทึกของชาวยุโรป ระบุว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นตลาดค้าขายทองคำ มีทั้งพ่อค้าชาว ชวา มลายู อาหรับ จีน นำทองคำมาแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆ และกรุงศรีอยุธยาเองก็นำทองคำออกขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าของต่างชาติด้วยเช่นกัน
  • ได้จากเครื่องราชบรรณาการ  ตามธรรมเนียมเมืองประเทศราช ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ เป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้แก่กรุงศรีอยุธยาทุกๆ 3 ปี เพื่อแสดงว่า ยอมสวามิภักดิ์หรือยอมอยู่ใต้อำนาจ ทำให้มีทองคำนำเข้าสู่ ท้องพระคลัง และนำไปแปรรูปเป็นเครื่องราชูปโภคต่างๆจำนวนมาก
  • ได้จากการริบของเอกชนมาเป็นของหลวง กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการทำความผิด ที่ร้ายแรงต้องโทษประหารชีวิตแล้วยังต้องถูกริบทรัพย์สมบัติทุกอย่างเข้าหลวง  
  • ยึดมาจากข้าศึก ที่แพ้สงครามซึ่งมีให้เห็นมาโดยตลอดในสมัยกรุงศรีอยุธยา


          

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงได้ชื่อว่ายุคแห่งทองคำของไทย

หมายเหตุ : ลาลูแบร์ เป็นเอกอัครราชฑูตชาวฝรั่งเศสจากราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/