โกลด์ฟิวเจอร์ส (Gold Futures) คืออะไร

06 / 09 / 2561 08:22

โกลด์ฟิวเจอร์ส(Gold Futures) หรือ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรได้ตามความคาดการณ์ที่มีต่อราคาทองคำได้ทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ด้วยคุณลักษณะเด่นที่สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ 

วิธีการซื้อ-ขายโกลด์ฟิวเจอร์สนั้นต่างจากการซื้อขายทองคำทั่วไป เวลาเราจะซื้อทองรูปพรรณ หรือทองคำแท่งเพื่อการออมหรือเพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหนก็ตาม เราก็แค่เดินเข้าไปซื้อในร้านทองจ่ายเงิน เท่านี้ก็เรียบร้อย แต่ถ้าเราจะลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าหรือโกลด์ฟิวเจอร์ส วิธีการก็จะแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง

แรกเริ่มเราต้องเปิดบัญชีก่อนเพื่อให้ได้บัญชี ในการซื้อ-ขายโกลด์ฟิวเจอร์ส พอเรามีบัญชีแล้วเราก็ต้องศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาทองที่อ้างอิงกับ Spot London และทำความเข้าใจ เมื่อมั่นใจว่าศึกษาและทำความเข้าใจดีแล้วก็ต้องวางหลักประกันซึ่ง บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX เป็นผู้กำหนดหลักประกัน จากนั้นก็สามารถทำกำไรในโกลด์ฟิวเจอร์สได้เลย

การลงทุนใน โกลด์ฟิวเจอร์ส นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ มีค่าธรรมเนียม และส่วนต่างการซื้อขายต่ำกว่า ทำให้สามารถซื้อขายเพื่อทำกำไรได้ถี่กว่า การซื้อขายทำได้สะดวกและการชำระเงินสามารถชำระโดยการหักบัญชีได้ ราคาซื้อขายจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามหลักอุปสงค์/ อุปทาน ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับราคาตามร้านค้า กลยุทธ์ที่ใช้ในการซื้อขายหลากหลายกว่าสามารถใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงได้ ใช้ทุนต่ำกว่าที่จำนวนทองคำเท่ากัน

ส่วนข้อเสียคือมีอายุเวลาของสัญญา มีความเสี่ยงสูง อาจโดนเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มกรณีขาดทุนจำนวนมากก็ได้และไม่ได้รับทองจริง

ข้อควรระวังในการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ส เนื่องจากผู้ลงทุนใช้เงินทุนน้อย ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินทั้งจำนวนใน การซื้อขาย เพียงแค่วางเงินประกัน  1 ใน 10 ของมูลค่าสัญญาก็ซื้อขายได้แล้ว ดังนั้น หากผู้ลงทุน ได้กำไร ก็จะเป็นอัตราส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับเงินลงทุน แต่หากขาดทุนก็จะเป็นอัตราส่วนที่สูง เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำและอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ลงทุน ควรคำนึงในการซื้อขาย โดยปกติแล้วราคาทองคำจะเคลื่อนไหวสวนทางกับอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรติดตามในการซื้อขาย นอกจากนี้ โกลด์ฟิวเจอร์สยังมีอายุจำกัด ซึ่งแตกต่างจากหุ้นและทองคำจริงที่ไมมีวันหมดอายุ หากผู้ลงทุนถือโกลด์ฟิวเจอร์สไปจนถึงวันครบอายุสัญญา ก็จะมีการปิดสถานะของสัญญาให้ผู้ลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยผู้ลงทุนจะได้กำไรขาดทุนตามส่วนต่างของราคาที่ซื้อขายตอนต้นและ ราคา ณ วันที่สัญญาหมดอายุ ผู้ลงทุนจึงควรรู้จักระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน และควรติดตามผลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/