โกลด์ฟิวเจอร์สเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน

06 / 09 / 2561 08:49

โกลด์ฟิวเจอร์ส(Gold Futures) หรือ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนมีการจ่ายเงิน จริงหรือไม่เมื่อได้กำไร แล้วถ้าคู่สัญญาบิดพลิ้วจะทำอย่างไร เป็นคำถามที่มักจะได้ยินเป็นประจำสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่

โกลด์ฟิวเจอร์ส(Gold Futures) หรือ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ TFEX  ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพ.ศ.2546 เพื่อทำหน้าที่จัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน และดูแลการซื้อขายให้ถูกต้อง โปร่งใส และ ยุติธรรม

นอกจากนี้ทุกๆการซื้อขายใน TFEX จะมี บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)จำกัด(TCH) ทำหน้าที่รับประกันการจ่ายชำระเงินระหว่างคู่สัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายที่ขาดทุนบิดพลิ้วไม่ยอมจ่ายชำระเงิน ให้ฝ่ายที่ได้กำไร สำนักหักบัญชีก็จะค้ำประกันการจ่ายชำระเงินนั้นให้ก่อน ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าหากได้กำไร จากการซื้อขายก็จะได้รับเงินส่วนกำไรนั้นอย่างแน่นอน สำหรับการกำกับดูแลนั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. เป็น จะเป็นหน่วยงานสำคัญที่คอยดูแลการดำเนินงานของ TFEX และโบรกเกอร์อนุพันธ์อีกขั้นหนึ่งเพื่อให้การซื้อขายโปร่งใส และเชื่อถือได้ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถซื้อขายในราคาที่เป็นธรรม

นอกจากนี้ผู้ลงทุนที่มีสถานะซื้อหรือสถานะขายโกลด์ฟิวเจอร์สอยู่ จะได้ปรับยอดเงินในบัญชีหลักประกันทุกสิ้นวันแม้ว่าจะยังถือสัญญาไว้ก็ตาม ทั้งนี้การซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ส ผู้ลงทุนจะต้องวางเงินหลักประกันขั้นต้นหรือ Initial Margin ไว้กับโบรกเกอร์อนุพันธ์ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายและเมื่อซื้อหรือขาย โกลด์ฟิวเจอร์สไปแล้ว ในทุกสิ้นวันโบรกเกอร์จะปรับยอดเงินในบัญชีของผู้ลงทุน โดยจะคำนวณว่าในวันนั้นๆ ผู้ลงทุนได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร และจะนำยอดกำไรขาดทุนนี้มารวมกับเงินในบัญชีของผู้ลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนขาดทุนจนทำให้เงินในบัญชีที่วางไว้ลดลงจนต่ำกว่าระดับหลักประกันที่โบรกเกอร์กำหนดที่เรียกว่า หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) โบรกเกอร์ก็จะเรียกให้ผู้ลงทุนนำเงินมาวางเพิ่มเติม ให้ระดับเงินในบัญชีกลับไปอยู่ที่ระดับหลักประกันขั้นต้นอีกครั้งหนึ่ง

การคำนวณ กำไรขาดทุนทุกสิ้นวันนี้ เรียกว่า Mark to Market ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามสถานะการซื้อขายของตนได้ตลอดเวลา หากเกิดภาวะขาดทุนก็สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายได้ในทันที


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/