เครื่องทองน้อย เครื่องทองใหญ่

06 / 09 / 2561 08:50

เครื่องทองน้อย และเครื่องทองใหญ่ เป็นเครื่องนมัสการของไทยเพื่อการแสดงออกถึงการเคารพบูชากราบไหว้ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ แฝงไปด้วยคติธรรมความละเอียดอ่อนและความหมายแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เครื่องนมัสการของหลวง และเครื่องนมัสการของราษฎร์

เครื่องทองน้อย เป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่งสําหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงใช้บูชาเฉพาะวัตถุ  ประกอบด้วยเชิงเทียน ๑ เชิง เชิงธูป ๑ เชิง กรวยปักดอกไม้ ๓ กรวย ตั้งในพานทองลงยาราชาวดี เรียกเต็มๆว่า เครื่องนมัสการทองน้อย ซึ่งแต่ก่อนมีเพียงพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะทรงใช้เครื่องทองน้อยเป็นเครื่องราชสักการะพระบรมศพ พระบรมอัฐิ พระบรมราชานุสาวรีย์ และใช้ในโอกาสทรงธรรม 

          แต่ในปัจจุบันเครื่องทองน้อยนอกจากใช้สำหรับการสักการบูชาของพระมหากษัตริย์แล้ว พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และสามัญชนทั่วไป ก็สามารถใช้เครื่องทองน้อยในโอกาสต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานด้านศาสนา

เครื่องทองใหญ่ เป็นเครื่องนมัสการที่ใช้ในงานพระราชพิธีประจำพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเท่านั้น ตั้งถวายเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยพุ่มดอกไม้ 5 พุ่ม พุ่มข้าวตอก 5 พุ่ม เทียน 5 เล่ม ธูปไม้ระกำ 5 ดอก โดยพานรองพุ่มและเชิงเทียนเชิงธูปนั้นมีขนาดใหญ่ทำจากทองคำลงยาราชาวดีตั้งบนโต๊ะเท้าคู้สลักลายปิดทอง

นอกจากเครื่องทองน้อย และเครื่องทองใหญ่แล้วยัง เครื่องนมัสการของไทยที่ใช้ในพระราชพิธีและพิธีต่างๆยังมีอีกหลายประเภท ที่สำคัญๆได้แก่

เครื่องนมัสการทองทิศ หรือ เครื่องนมัสการทองใหญ่สำรับใหญ่ เป็นเครื่องนมัสการอย่างเดียวกับเครื่องนมัสการทองใหญ่ แต่มีขนาดเล็กกว่า ทรงใช้บูชาพระพุทธรูปหรือปูชนียสถานสำคัญต่างๆ

เครื่องนมัสการพานทองสองชั้น  ทำด้วยทองคำ หรือ กาไหล่ทอง เป็นเครื่องบูชาที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ในงานพระราชพิธี งานทรงวางพวงมาลาในวันสำคัญ ต่าง ๆ

เครื่องนมัสการทองคำลงยาราชาวดี ทำด้วยทองคำ ลงยาราชาวดี ใช้สำหรับพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เท่านั้น ในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบรมราชบุพการี งานบำเพ็ญพระกุศลพระศพ 

เครื่องนมัสการทองคำลงยารอง ทำด้วยทองคำลงยา เพื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดนมัสการ

นอกจากนี้ยังมี เครื่องนมัสการทองทิศกะไหล่ทอง เครื่องนมัสการทองใหญ่เครื่องแก้ว เครื่องนมัสการกระบะ เครื่องนมัสการกระบะมุก เครื่องทองน้อยเครื่องหงส์ เครื่องทองน้อยแก้ว


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/