โบรกเกอร์ โกลด์ฟิวเจอร์ส (Gold Future)

06 / 09 / 2561 08:59

อยากจะลงทุนในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า(Gold Future) ต้องทำอย่างไร ไปซื้อที่ร้านทองได้หรือไม่ แล้วจะทำอย่างไรไม่ให้โดนหลอก คำตอบคือต้องไปซื้อกับบริษัทโบรกเกอร์โกลด์ฟิวเจอร์สที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต.เท่านั้น

ในปัจจุบันการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยจะมีเพียงในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX เพียงแห่งเดียวเท่านั้น และโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ส ผู้ลงทุนควรตรวจสอบว่าบริษัทเหล่านั้น เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่

นักลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อโบรกเกอร์ที่ซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ส ได้ที่ หน้าเวปไซด์ของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Thailand Futures Exchange หรือ TFEX  ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560)มีบริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนทั่วไป รวม 40 บริษัท  
ในจำนวนบริษัทสมาชิกทั้ง 40 บริษัท มีบริษัทสมาชิกที่เปิดให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต 36 บริษัท

บริษัทโบรกเกอร์โกลด์ฟิวเจอร์สที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีระบบงานที่ได้มาตรฐานและมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนจะได้รับชำระกำไรขาดทุนตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น จะต้องแยกสินทรัพย์ของผู้ลงทุนออกจากของบริษัท มีเงินกองทุนสภาพคล่องขั้นต่ำตามที่กำหนด และมีเจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานฯ 

ข้อควรระวังของนักลงทุนคือ อย่าหลงเชื่อแก๊งค์มิจฉาชีพที่ชอบอ้างว่าเป็นโบรกเกอร์ทองคำ  ซึ่ง โบรกเกอร์ทองเถื่อนเหล่านี้ มักจะโทรศัพท์ไปชักชวนให้ลงทุนในทองคำ โดยอ้างตนเป็นนายหน้าซื้อขายตั๋วทองคำที่มี วิธีซื้อขายคล้ายกับโกลด์ฟิวเจอร์ส แต่ใช้เงินทุนน้อยมาก เพียงแค่ประมาณ 1% ของมูลค่าตั๋วจริงเท่านั้น และเป็นการซื้อขายใน Spot Market ไม่ใช่การซื้อขายในตลาดล่วงหน้าตั๋วทองคำจึงไม่มีวันหมดดอายุ ผู้ลงทุนที่หลงเชื่ออาจสูญเป็นจำนวนมาก เพราะโบรกเกอร์เหล่านี้ ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับที่ถูกต้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กฎหมายกำหนด


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/