แหล่งแร่ทองคำใหม่ในจีน

27 / 09 / 2561 12:02

ข้อมูลจากกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey : USGS) พบว่าในปี 2559 มีการผลิตแร่ทองคำจากเหมืองแร่ทั่วโลกประมาณ 3,100 ตัน โดยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการผลิตทองคำมากที่สุด คือ 455 ตัน รองลงมา ได้แก่ ประเทศ ออสเตรเลีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ในขณะที่ประเทศที่มีปริมาณสำรองแร่ทองคำมากที่สุด ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้ ตามลำดับ

จีน อาจเป็นประเทศที่มีการผลิตทองคำมากที่สุดเป็นอันดับ1ของโลก ต่อไปอีกหลายปีเมื่อกระทรวงที่ดินและทรัพยากรของจีนได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ว่าได้มีการสำรวจพื้นที่ในคาบสมุทรเจียวตง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลซานตง พบว่า มีแหล่งทรัพยากรทองคำสำรองใหม่กว่า 2,400 ตัน ซึ่งมากกว่าจำนวนรวมของทรัพยากรทองคำสำรอง ที่มีสะสมในคาบสมุทรเจียวตงมาตั้งแต่เริ่มการสถาปนาจีนยุคใหม่ในช่วง 61 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มณฑลซานตงครองอันดับแหล่งผลิตทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งแร่ทองคำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

เจียวตงมีปริมาณการผลิตทองคำรวม 71 ตัน คิดเป็น 1 ใน 6 ของปริมาณการผลิตทองคำในประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันเจียวตงมีแหล่งทรัพยากรทองคำสำรองรวมทั้งสิ้น 3,694 ตัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาของจีนยังได้วิเคราะห์ตามทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับแร่  คาดการณ์ว่าพื้นที่ของเจียวตงในระดับความลึก 3,000 เมตร จะมีแร่ทองคำไม่น้อยกว่า 6,000 ตัน และในระดับความลึก 5,000 เมตรอาจจะมีแร่ทองคำมากถึง 10,000 ตันเลยทีเดียว

ในทางทฤษฎี พื้นผิวโลกสามารถถูกเจาะลงไปได้ 10 กิโลเมตร และการทำเหมืองที่ทันสมัยของโลกอยู่ที่ระดับความลึก 2,000 – 4,000 เมตร ซึ่งในขณะนี้ ประเทศจีนยังทำเหมืองแร่อยู่ที่ระดับความลึกแค่ 500 เมตรเท่านั้น ดังนั้นหากมีพัฒนาการทำเหมืองให้ลึกได้ถึง 2,000 เมตร ปริมาณทรัพยากรแร่ของจีนก็จะเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็น 2 เท่า

ทั้งนี้การทำเหมืองแร่ในระดับลึกนั้น จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาน้อยกว่าการทำเหมืองบนหน้าพื้นดิน ซึ่งตรงกับข้อกำหนดในการสร้างความสมดุลทางนิเวศวิทยาของจีนในปัจจุบัน

ไม่แน่ว่าต่อไปทองรูปพรรณที่ขายตามร้านทองบ้านเราอาจมาจากแหล่งทองคำที่พบใหม่ในมณฑลซานตงก็เป็นได้


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/