แหล่งแร่ทองคำสำคัญของโลก

27 / 09 / 2561 12:03

จากข้อมูลของ Natural Resource Holding (2013)บริษัทที่มีการลงทุนในเรื่องการทำเหมืองทองคำ และสินแร่อื่นๆ รายงานว่า ทั่วโลก มีแหล่งแร่ทองคำทั้งหมด 580 แห่ง อเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่มีแหล่งแร่ทองคำมากที่สุดในโลก อยู่ที่ประมาณ 1,130.9 ล้านออนซ์ จากแหล่งแร่ทองคำ 199 แห่ง รองลงมาคือแอฟริกามีปริมาณแร่ทองคำประมาณ 841.7 ล้านออนซ์ จากแหล่งแร่ทองคำ 109 แห่ง 

นอกจากนี้Natural Resource Holding (2013) ยังเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการผลิตแร่ทองคำทั่วโลกอย่างน่าสนใจในหลายประเด็นอย่างอาทิเช่น

แหล่งแร่ทองคำ 580 แหล่งทั่วโลก มีคุณภาพทองคำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.01 กรัมต่อตัน และในจำนวนนี้ เป็นแหล่งแร่ทองคำที่มีการผลิตแล้วจำนวน 199 แห่ง ซึ่งมีคุณภาพเฉลี่ยประมาณ 1.18 กรัมต่อตัน ส่วนแหล่งแร่ทองคำที่ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาหรือยัง ไม่มีการผลิต 381 แห่ง มีคุณภาพเฉลี่ยประมาณ 0.89 กรัมต่อตัน 

จีนเป็นประเทศที่มีการผลิตทองคำมากที่สุด คือ 455 ตัน รองลงมา ได้แก่ ประเทศ ออสเตรเลีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา  ในขณะที่ประเทศที่มีปริมาณสำรองแร่ทองคำมากที่สุด ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้ 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีแหล่งแร่ทองคำที่มีปริมาณทองคำมากที่สุด โดยมีปริมาณทองคำประมาณ 473.6 ล้านออนซ์ จากทั้งหมด 59 แหล่ง รองลงมา ได้แก่ แคนาดา 471.5ล้านออนซ์จากทั้งหมด 99 แหล่ง แอฟริกาใต้ 466.6 ล้านออนซ์ จากทั้งหมด 33 และรัสเซีย 328.3ล้านออนซ์จากทั้งหมด 33  แหล่ง ออสเตรเลีย  258.6 6 ล้านออนซ์ จากทั้งหมด56 แหล่ง ชิลี147.5 ล้านออนซ์ จากทั้งหมด 15 แหล่ง และแมกซิโก136.6 ล้านออนซ์ จากทั้งหมด 33 แหล่ง

ถึงแม้ภูมิภาคแอฟริกาจะไม่ได้มีทรัพยากรแร่ทองคำมากที่สุดในโลก แต่ก็เป็นภูมิภาคที่มีแหล่ง แร่ทองคำคุณภาพดีที่สุดในโลก  แหล่งแร่ทองคำของประเทศแอฟริกาใต้มีคุณภาพสูงถึง 6.04 กรัมต่อตัน ในขณะที่แทนซาเนีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และมาลีก็มีแหล่งแร่ทองคำคุณภาพดีเช่นกันคือประมาณ 2.3-2.8 กรัมต่อตัน

สวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศผู้ส่งออกทองคำมากที่สุดในโลก (ปี 2559) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 82,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าทองคำที่ส่งออกทั่วโลก รองลงมา ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับประเทศไทยส่งออกทองคำมากที่สุดเป็นอันดับที่10 ที่ 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของมูลค่าทองคำที่ส่งออกทั่วโลก

เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/