บรูไน ลูกค้าทองคำรายใหญ่ของไทย

27 / 09 / 2561 12:04

บรูไน เป็นประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของไทยมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องประดับทอง 

สินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ อันดับ1.ทองรูปพรรณ  2. เครื่องประดับทองประเภท 18 – 22 K ประดับด้วยเพชร และ 3.เครื่องประดับเงินประดับด้วยพลอยสีเจียระไน  โดยรูปแบบจะเน้นที่ขนาดใหญ่และหนากว่าของไทยแต่มีน้ำหนักเบากว่า เช่น สร้อยคอ กำไลข้อมือ และแหวน ที่มีลวดลายรูปดอกไม้ ส่วนต่างหู ไม่เป็นที่นิยมเพราะผู้หญิงบรูไนจะสวมใส่ผ้าโพกศีรษะหรือฮิญาบ

ที่บรูไนตลาดซื้อขายเครื่องประดับจะคึกคักในช่วงครึ่งปีหลังเพราะเป็นช่วงเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือรอมฎอน และช่วงเทศกาลแต่งงาน อย่างไรก็ตามลูกค้าหลักในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่นิยมซื้อเครื่องประดับทองคำหลังจากได้รับโบนัสในช่วงต้นปี
   
สำหรับราคาเครื่องประดับทองคำในบรูไนจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ ของทองคำเป็นหลัก ถ้า ทองคำ 24K ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ กรัมละ 67 ดอลลาร์บรูไน(BND) ทองคำ 22K ราคากรัมละ 62.5 BND และ 21K ราคากรัมละ 60 BND และตั้งแต่ปี 2559 ราคาทองคำรูปพรรณลดลงเล็กน้อย คือเครื่องประดับ ทองคำ 24K ราคาโดยเฉลี่ย ประมาณ 63 BND ทองคำ 22K ราคากรัมละ 59 BND
   
  ในอดีต การซื้อขายทองคำแท่งของบรูไนสามารถทำได้ที่ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลเท่านั้น เช่น Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) ซึ่งเป็นผู้นำเข้าทองคำแท่ง PAMP (ผู้ผลิตทองคำยักษ์ใหญ่)จาก สวิสเซอร์แลนด์ หรือผู้ค้าทองคำ เครื่องประดับที่ได้รับสิทธิ์จากกระทรวงการคลัง ของบรูไนให้สามารถจำหน่ายทองคำแท่งได้เท่านั้น และการนำเข้าทองคำแท่งไม่ต้องเสียภาษี แต่จะมีการจัดเก็บภาษี 5% สำหรับการนำเข้าทองคำประเภทรูปพรรณ ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 รัฐบาลได้ยกเลิกข้อจำกัดนี้ทำให้ชาวบรูไน สามารถซื้อขายทองคำแท่งได้อย่างเสรี  จึงมีการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศมากขึ้น  แสดงให้เห็นว่าชาวบรูไนเริ่มที่จะเก็บทองคำแท่งไว้เพื่อการออม และการลงทุนมากขึ้น  รวมถึงเครื่องประดับทองคำรูปพรรณที่ยังคงเป็นที่ต้องการด้วย

ถึงแม้บรูไนจะเป็นประเทศเล็กๆในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เป็นชาติที่นิยมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนับเป็นโอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการไทยที่สนใจความท้าทายในการประกอบธุรกิจใหม่ที่บรูไน

อัตราแลกเปลี่ยน 1 BND เท่ากับ 23.75 บาท (ข้อมูล ณ.วันที่ 6 กันยายน 61)


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/