จับตาอุสาหกรรมเครื่องประดับทองของมาเลเซีย

27 / 09 / 2561 12:08

มาเลเซีย เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรราว 30 ล้านคน แต่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ร้อยละ 50 เป็นชาวมลายู รองลงมาคือชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน และอินเดีย  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ในภาคบริการ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมตามลำดับ

หลายปีมานี้มาเลเซียให้ความสำคัญกับการผลิตเครื่องประดับทองเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพราะมีศักยภาพในการผลิต ถึงแม้ฐานการผลิตจะมีขนาดไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับผู้ผลิตเครื่องประดับทองจากประเทศอื่นๆ แต่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเหตุที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและชาวจีน เครื่องประดับทองที่ผลิตได้จึงมีรูปแบบตรงกับรสนิยมและดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและตะวันออกกลาง จนสามารถขยายฐานลูกค้าได้ในหลายประเทศเช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง บาห์เรน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ปัจจุบันมาเลเซียเป็นแหล่งผลิตและส่งออกเครื่องประดับทองที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในตลาดโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ผู้ประกอบการเองก็ตื่นตัวพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ทั้งการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิต และการรวมตัวเป็นสมาคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรอง เป็นต้น เหล่านี้ช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับทองของมาเลเซียเติบโตต่อเนื่อง

ในส่วนของการผลิตเครื่องประดับทองของมาเลเซียนั้น ในอดีตใช้วัตถุดิบจากเหมืองแร่ทองคำในประเทศมาที่มีอยู่ 14 แห่ง มาแปรรูป  แต่ติดปัญหาที่ไม่มีโรงงานสกัดทองคำภายในประเทศ เมื่อหลอมแร่ทองคำแล้วจะต้องส่งไปสกัดในต่างประเทศเพื่อให้ได้ทองคำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนประกอบกับแหล่งแร่ทองคำในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการในอุตสาหกรรมเครื่องประดับทอง
จึงต้องมีการนำเข้าทองคำบริสุทธิ์จากต่างประเทศ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ตุรกี และสหรัฐอเมริกา รวมแล้วไม่ต่ำกว่าปีละ 75 ตัน

ปี 2016 มาเลเซียส่งออกเครื่องประดับทองมูลค่าราว 1.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่วนใหญ่ทำจากทองคำ 22 K  ทั้งในรูปแบบของสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหูและเข็มกลัด ร้อยละ 70 ถูกส่งไปตลาดตะวันออกกลางซึ่งถือเป็นตลาดหลัก รองลงมาคือยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ

ส่วนผู้บริโภคในประเทศส่วนใหญ่ก็ยังคงนิยมเครื่องประดับทองมากกว่าเครื่องประดับชนิดอื่นๆ เพราะนอกจากจะใช้สวมใส่และมอบเป็นของขวัญแล้วยังสามารถนำไปลงทุนได้ด้วย


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/