กระบวนการผลิตทองรูปพรรณ

27 / 09 / 2561 12:15

การผลิตทองรูปพรรณ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องอาศัยฝีมือทางเชิงช่าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆคือ กระบวนการการผลิตและและการประกอบ

กระบวนการผลิต เริ่มที่การคัดเลือกเนื้อทอง เช่นถ้าทำทองสุโขทัย ก็จะต้องใช้ทอง99.99% เพื่อให้เนื้อทองสวย สีเหลืองอร่าม  ช่างที่ชำนาญจะแยกเนื้อทองแต่ละชนิดได้ด้วยสายตา และยังบอกคุณภาพของเนื้อทองได้ว่า ควรจะนำทองไปหลอมใหม่หรือไม่ จากนั้นจึงนำไปหลอม
การหลอมทอง ต้องใช้ความร้อน 1063 องศาเซลเซียส เพื่อหลอมละลายทองให้เป็นของเหลว แล้วนำไปเทลงเบ้าเป็นทองแท่งขนาดเล็ก แล้วนำไปรีดหรือตีให้มีลักษณะเป็นแผ่นหรือวงกลมขนาดต่างๆ ตามลักษณะงานที่จะทำ  

การหล่อทอง  เมื่อทองหลอมละลายจนกลายเป็นของเหลวแล้ว  นำไปเทลงในแม่พิมพ์แบบต่างๆ  การหล่อทองนี้ส่วนมากใช้เพื่อทำเป็นกำไล แหวน ข้อต่อ สายสร้อย ลูกประดับ หัวเข็มขัด กระดุม และชิ้นงานเฉพาะอย่าง เมื่อทองเย็นลงแล้ว ก็นำชิ้นงาน ไปตกแต่งตามต้องการอีกครั้งหนึ่ง 

เป็นการนำทองที่หลอมแล้ว ไปตีให้เป็นแผ่นบางลงไปอีก หรือหากเป็นแท่งเหลี่ยมเล็ก ก็ตีให้มีขนาดเล็กลงไปอีก เพื่อความสะดวกในการนำไปขึ้นรูป แกะลวดลาย ฉลุ หรือรีดเป็นเส้น การตีทองจะต้องตีให้ละเอียดและสม่ำเสมอ การตี บางครั้งเรียกว่า การบุ หรือ การเคาะ เป็นกระบวนการที่อยู่ในขั้นตอนเตรียมการประกอบเป็นทองรูปพรรณ 

การชักลวดหรือการรีดเป็นการนำทองที่หลอมเป็นแท่งแล้ว มาตีให้เข้ากับขนาดของรูแป้นรีด เมื่อได้ขนาดที่ใกล้เคียงกับรูของแป้นแล้ว นำทองสอดเข้ารูแป้นรีด จากนั้นใช้คีมดึงออกมาอีกด้านหนึ่ง ลวดที่ออกมาจะมีเนื้อสม่ำเสมอ และมีขนาดต่างกัน ตามที่ช่างทองต้องการ  ในส่วนการรีดก็ทำคล้ายๆ กัน ส่วนมากจะมีเครื่องรีดด้วยมือ ช่างทองสามารถปรับแต่งลูกรีดได้ขึ้นอยู่กับงาน ตั้งแต่ขนาดโตสุดจนเล็กสุด ส่วนมากจะรีดออกมาเป็นเส้นลวดขนาดเล็ก เพื่อนำมาสาน หรือถักเป็นชิ้นงานได้ 

การทำไข่ปลา ได้จากการนำทองที่ ได้จากการชักลวดหรือการรีดแล้ว มาตัดเป็นท่อนเล็กๆ ขนาด ๑๓ มิลลิเมตร จากนั้นนำไปเผาไฟหรือเป่าแล่น จนทองหลอมละลายเป็นก้อนกลมเล็กๆ คล้ายไข่ปลา ไข่ปลานี้นำ ไปเป็นส่วนประดับตกแต่งชิ้นงาน 
การสลักและการดุน เป็นการทำให้เกิดลวดลาย หรือเขียนให้เป็นตัวหนังสือด้วยของมีคม มีความสวยงามตามแบบงานศิลปะ

จากนั้นจึงนำชิ้นส่วนแต่ละอย่างที่ได้จากกระบวนการผลิต ไปประกอบเป็นชิ้นงานของรูปพรรณแบบที่ขายตามร้านทองต่อไป


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/