การประกอบทองรูปพรรณ

27 / 09 / 2561 12:15

การประกอบทองรูปพรรณนั้นจะทำเมื่อผ่านขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆแล้วไม่ว่าจะ
เป็นลวดทอง ไข่ปลา หรือแผ่นทองสลักลาย  โดยการนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นทองรูปพรรณตามแบบ ด้วยวิธีการต่างๆคือ

การถักหรือสาน เป็นการนำเส้นลวดทองมาถักหรือสานเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ สร้อยข้อเท้า การถักสร้อยต่างๆนี้ นิยมถักแบบสร้อย 4 เสา 6 เสา 8 เสา และแบบสมอเกลียวสายสร้อยจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า 

เมื่อถักเสร็จแล้วติดตะขอ ล้างขัดทำความสะอาด ถ้าไม่ต้องการตกแต่งลวดลายอื่นๆ ก็พร้อมส่งให้ลูกค้าหรือสวมใส่ได้ทันที แต่ถ้าต้องการประดับตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นไปอีก ช่างทองก็จะต้องผลิตชิ้นส่วนประดับรูปร่างต่างๆ เพื่อประกอบเข้ากับชิ้นงานทองรูปพรรณนั้น จนแล้วเสร็จตามที่ออกแบบไว้ 

การทำอะไหล่ส่วนประดับ เป็นการประดับตกแต่งชิ้นงานทองรูปพรรณให้สวยงาม
ตามความต้องการของลูกค้า อะไหล่ส่วนประดับนี้ส่วนมากจะเป็นปะวะหล่ำ ลูกสน เต่าร้าง  หรือการประดับด้วยการลงยาให้เกิดสีต่างๆ ส่วนมากจะเป็นสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน 

นอกจากนี้ ยังมีส่วนประดับที่เกิดจากการแกะสลัก การดุน การบุ เพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ เช่น ลายกระหนก ลายเครือเถา ลายพันธุ์พฤกษา ลายสัตว์ต่างๆ บางครั้งก็มีการลงยาผสมผสานเข้าไปด้วย ทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น ส่วนประดับที่เกิดจากการแกะสลัก การดุน และการบุนั้น ส่วนมากเป็นจี้ทองประดับเข้ากับสร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไลข้อมือ

  ปัจจุบันมีการผลิตทองรูปพรรณเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วไป มีการผลิตทั้งแบบอุตสาหกรรมโดยการใช้เครื่องจักร และผลิตจากฝีมือของช่างที่มีชื่อเสียงเช่นสกุลช่างทองเพชรบุรี ช่างทองศรีสัชนาลัย และช่างทองสุโขทัย 
กระบวนการผลิตด้วยฝีมือช่างทองนี้ถือเป็นงานหัตถกรรมที่ใช้ศิลปะชั้นสูง มีลักษณะเฉพาะตัว ต่างจากทองที่ขายตามร้านทองทั่วไป


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/