“พันธบัตรทองคำ” ครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทย

27 / 09 / 2561 12:17

ปี พ.ศ.2585 ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2  ประเทศไทยได้ออกพันธบัตรเพื่อระดมเงินไปชดเชยเงินคงคลังที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ จำนวน 30 ล้านบาทตามพระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พ.ศ. 2485 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2486

พันธบัตรนี้มีอายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% วงเงินกู้ 30 ล้านบาท ไถ่ถอนคืนตามราคาที่ตราไว้ หรือจะขอรับชำระเป็นทองคำก็ได้ ในอัตราทองคำบริสุทธิ์ กรัมละ 5.78 บาท ซึ่งการเลือกไถ่ถอนเป็นทองคำนี้เองจึงเป็นที่มาของคำว่า “พันธบัตรทองคำ” ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

พันธบัตรทองคำนี้ มีชนิดราคา 10,000 บาท 1,000 บาท 100 บาท และ 50 บาท ออกจำหน่ายระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486- 10 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2494 และกระทรวงการคลังได้ขอซื้อทองคำอันเป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำเหรียญทองคำและแท่งทองคำ เพื่อใช้ในการไถ่ถอน

ผู้ออกแบบเหรียญทองคำและแท่งทองคำคือ นายช่วง สเลลานนท์ นายช่างศิลป์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีกองกษาปณ์ กรมคลัง เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเหรียญและแท่งทองคำ  มีบริษัทบาโรเบราว์ เป็นผู้ทำเบ้าหลอมทองคำ  มีนายแนบ พหลโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมและจัดสร้างเหรียญและแท่งทองคำ

สำหรับเหรียญทองคำและแท่งทองคำเพื่อใช้ในการไถ่ถอนตามวงเงิน 30,000,000 บาท นั้น มีจำนวนการผลิต คือ
1. เหรียญทองคำ ชนิดราคา 50 บาท จำนวน 2,028 เหรียญ
2. เหรียญทองคำ ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 1,264 เหรียญ
3. เหรียญทองคำ ชนิดราคา 1000 บาท จำนวน 3,160 เหรียญ
4. แท่งทองคำ ชนิดราคา 10000 บาท จำนวน 641 แท่ง (ปัจจุบันพบแท่งทองคำนี้เพียง 2 แท่ง)
5. แท่งทองคำ ชนิดราคา 100000 บาท จำนวน 48 แท่ง (ปัจจุบันยังไม่พบแท่งทองคำนี้)
6. แท่งทองคำ น้ำหนักแตกต่างกัน ตามราคาพันธบัตรของผู้ถือรายใหญ่ จำนวน 8 ราย รวม 464 แท่ง (ปัจจุบันยังไม่พบแท่งทองคำนี้)

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีพันธบัตรทองคำจำนวนหนึ่งจากการซื้อพันธบัตรไว้ตั้งแต่เมื่อแรกออกพันธบัตรเมื่อ พ.ศ. 2485 และต่อมาได้รับซื้อพันธบัตรทองคำที่จัดทำขึ้นเพื่อการไถ่ถอนพันธบัตรเงินกู้จากกระทรวงการคลังและสำนักงานพระคลังข้างที่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดได้นำเข้าไปเป็นทุนสำรองเงินตราของประเทศ

ต่อมาได้โอนแท่งทองคำชนิดราคา 10,000 บาท จำนวน 1 แท่ง และ เหรียญทองคำทุกชนิดราคา ชนิดละ 2 เหรียญ ออกจากทุนสำรองเงินตรา โดยรับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเข้าไว้แทน

ปัจจุบันเหรียญทองคำและแท่งทองคำนี้ จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และความสำคัญของทองคำในฐานะทุนสำรองเงินตรา ของประเทศ


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/