เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

27 / 09 / 2561 12:19

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เป็นเครื่องทรง 5 อย่างของพระมหากษัตริย์ไทย  ซึ่งจะทรงเพียงแค่ครั้งเดียวคือวันที่เข้าพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้น และจะไม่ทรงเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์นี้อีกเลยตลอดรัชกาล 

พระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ทำพิธีบรมราชาภิเษก จะไม่ออกพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเรียกพระนามเพียงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น  ส่วนคำสั่งจะเรียกเพียงพระราชโองการ ยังไม่ใช้คำว่า พระบรมราชโองการ
 
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์  ประกอบด้วย  พระมหาพิชัยมงกุฎ  พระแสงขรรค์ชัยศรี  ธารพระกร  วาลวีชนีพร้อมพระแส้จามรี และฉลองพระบาทเชิงงอน

พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องประดับพระเศียร สร้างในรัชกาลที่ 1  ทำด้วยทองคำลงยาบริสุทธิ์ ประดับเพชร โดยเฉพาะที่ยอดประดับเพชรเม็ดใหญ่เรียกว่า พระมหาวิเชียรมณี เฉพาะองค์พระมหามงกุฎไม่รวมพระกรรเจียกจอน สูง 51 ซ.ม. ถ้ารวมพระกรรเจียกจอนสูง 66 ซ.ม. มีน้ำหนัก 7.3 กิโลกรัม สื่อความหมายถึงพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ ที่ต้องทรงแบกรับ ทุกข์ สุข ของพสกนิกรทั้งปวง 

พระแสงขรรค์ชัยศรี  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพระปัญญาในการปกบ้านครองเมือง เป็นของโบราณตั้งแต่สมัยขอม รัชกาลที่1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทำด้ามและฝักขึ้นใหม่ด้วยทองลงยาราชาวดี มีน้ำ หนักกว่า 1.9 กิโลกรัม 

ธารพระกร แสดงถึงการครองราชย์โดยธรรม มีลักษณะเหมือนไม้เท้า มีความ ยาว 118 เซนติเมตร ทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์หุ้มทอง เมื่อชักยอดออกแล้วจะกลายเป็นพระแสงเสน่าหรือมีดสำหรับขว้าง ธารพระกรนี้เป็นเครื่องหมายแห่งการปกครองที่เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแก่แผ่นดิน

พัดวาลวิชนี และพระแส้จามรี  แสดงถึงพระราชภารกิจที่ต้องคอยปัดเป่าความทุกข์ บำรุงความสุขให้แก่ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์  พัดวาลวีชนีทำด้วยใบตาลปิดทองทั้ง 2 ด้าน ด้ามและเครื่องประกอบทำด้วยทองคำลงยา ส่วนพระแส้ทำด้วยขนจามรี มีด้ามเป็นแก้ว  

ฉลองพระบาท ทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีฝังเพชร  เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกที่ๆพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไป

นอกจากเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์จะเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของช่างไทย ที่ถ่ายทอดงานศิลปะออกมาได้อย่างวิจิตรงดงาม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/