ธนาคารทองคำ

27 / 09 / 2561 12:22

อินเดียเป็นประเทศที่มีการบริโภคทองคำมากติดอันดับโลกทุกปี(อันดับ1และ2 สลับกันกับประเทศจีน)  เพราะมีประชากรจำนวนมากและมีวิถีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องการใช้ทองคำงานในเทศกาลและงานประเพณีต่างๆเช่น เทศกาลดิวาลี และงานแต่งงาน เป็นต้น  ชาวอินเดียนิยมซื้อทองคำมาเก็บไว้ทั้งในรูปแบบที่เป็นเครื่องประดับ ทองคำแท่ง และเหรียญทองคำ เพื่อแสดงสถานะทางสังคมและเพื่อการลงทุน 

ด้วยการบริโภคทองคำจำนวนมากนี้เอง ทำให้อินเดียต้องพึ่งพาการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศ ผลที่ตามมาคือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ในปี 2015 รัฐบาลอินเดียจึงต้องใช้นโยบายคุมเข้มการนำเข้าทองคำด้วยมาตรการทางภาษี และการริเริ่มโครงการ ฝากทองไว้กับธนาคาร หรือGold Deposit Scheme: GDS เพื่อจูงใจให้ชาวอินเดียนำทองที่เก็บสะสมไว้มาฝากกับธนาคาร แทนการเก็บรักษาไว้ที่บ้าน หรือฝากไว้ตามร้านทอง โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆและจะนำออกมาใช้ก็ต่อเมื่อมีงานแต่งงาน หรืองานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสต่างๆเท่านั้น

แต่หากชาวอินเดียนำทองที่เก็บรักษาไว้มาฝากกับ ธนาคารทองคำ ที่ตั้งขึ้นก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.75 - ร้อยละ 1 ของราคาทองคำที่นำมาฝาก สามารถฝากได้ตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 7 ปีและเมื่อครบอายุการฝากทอง  ลูกค้าสามารถเลือกรับคืนในรูปของเงินสด ทองคำแท่งหรือเหรียญทองคำความบริสุทธิ์ 99.99% ก็ได้ หรือจะนำทองคำมาเข้าโครงการต่อเพื่อลงทุนใหม่หรือแม้กระทั่งโอนทองคำของตนไปยังบัญชีลูกค้ารายอื่นก็ได้เหมือนกัน

นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการได้รับดอกเบี้ยคือ ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ได้มาจากการเข้าร่วมโครงการฝากทองอีกด้วย

นโยบายการฝากทองไว้กับธนาคารนี้ นอกจากจะให้ผลตอบแทนนักลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ย และช่วยให้ภาคประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเก็บรักษาทองคำแล้ว การระดมทองคำภายในประเทศยังเป็นการช่วยลดการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศช่วยบรรเทาภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังมีการรณรงค์ให้วัดต่างๆ นำทองคำที่ได้รับบริจาคมาฝากไว้กับธนาคารแทนการเก็บไว้ในกรุ เพื่อให้ทองคำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะให้ดอกเบี้ยเป็นการตอบแทนซึ่งที่ผ่านมาวัดหลายแห่งเริ่มทยอยนำทองคำออกมาฝากกับธนาคารแล้ว
การบริจาคทองคำให้กับวัดเป็นประเพณีที่ชาวอินเดียนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นวัดติรูปาติ ที่ชาวฮินดูนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มั่งคั่งมากที่สุดในโลก ในแต่ละปีมียอดบริจาคนับพันล้าน
ดอลลาร์ที่มาในรูปของเงิน อัญมณี และทองคำ เฉพาะทองคำที่เก็บสะสมไว้ในวัดมีมากกว่า 7 ตัน คิดเป็นเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียว

ทองคำที่นำมาฝากกับธนาคารจะนำมาหลอมเป็นทองคำแท่งเพื่อจำหน่ายให้ร้านทองและร้านค้าอัญมณี ซื้อไปแปรรูปแทนการนำเข้าทองจากต่างประเทศ


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/