สภาทองคำโลก

27 / 09 / 2561 12:25

เรามักได้เห็นชื่อ “สภาทองคำโลก” อยู่บ่อยๆตามสื่อต่างๆในฐานะองค์กรที่คอยรายงานสถานการณ์ทองคำในตลาดโลก ปริมาณดีมานด์-ซัพพลาย หรือการเผยแพร่งานวิจัย บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับทองคำ จริงๆแล้วสภาทองคำโลกคืออะไร และมีหน้าที่อะไร

สภาทองคำระดับโลก หรือ World Gold Council (WGC) เป็นองค์กรพัฒนาตลาดสำหรับอุตสาหกรรมทองคำ ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นและรักษาอุปสงค์ทองคำให้มีความยั่งยืน  นอกจากนี้สภาทองคำโลกยังทำหน้าที่กระตุ้นความต้องการทองคำในตลาดใหม่ๆโดยร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมอัญมณีและสถาบันการศึกษาระดับโลกทำการศึกษา วิจัยห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำจะมีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ล่าสุด สภาทองคำโลก ได้เผยแพร่บทความพิเศษ ที่มีชื่อว่า “Gold 2048” พูดถึงทิศทางของตลาดทองคำ ในอีก 30 ปีข้างหน้า โดยได้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมทองคำจากทั่วโลกมาร่วมกันวิเคราะห์ ซึ่งข้อสรุปสำคัญที่ได้จากข้อเขียนนี้คือ

  • การขยายตัวของชนชั้นกลางในจีนและอินเดีย รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้างมากขึ้น จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความต้องการทองคำ
  • การใช้ทองคำในภาคพลังงาน เฮลท์แคร์ และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สถานะของทองคำจะยังคงเป็นวัตถุทางเลือกต่อไป และจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการลงทุนในทองคำ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถซื้อ,ขาย ลงทุนและมอบทองคำเป็นของขวัญจะได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในอินเดียและจีน
  • ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการเมืองการปกครองจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการผลิตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่
  • อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำจะต้องรับมือกับความท้าทายในการผลิตทองคำให้ได้ในระดับใกล้เคียงกับระดับเดิมในอีก 30 ปีข้างหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณที่เคยส่งมอบในอดีต


บทความนี้สรุปไว้ในตอนท้ายว่า  ในอีก 30 ปีข้างหน้า ตลาดทองคำจะพบกับเปลี่ยนแปลงในครั้งสำคัญ บางสิ่งเป็นเรื่องที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว แต่บางสิ่งก็อยู่เหนือความคาดหมาย


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/