ตลาดเครื่องประดับทองคำในจีนเติบโตต่อเนื่อง

10 / 10 / 2561 13:51

การที่เศรษฐกิจภายในประเทศของจีนปรับตัวดีขึ้นอย่าง ส่งผลให้ตลาดการค้าทองคำคึกคักขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 โดยเฉพาะตลาดเครื่องประดับทองคำ24k ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะชาวจีนมองว่าเครื่องประดับทองคำเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี และเป็นสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนเพื่อเก็งกำไรได้   
      
ปัจจุบันจีนถือเป็นผู้บริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความต้องการบริโภคเครื่องประดับทั้งหมดในตลาดโลก โดยจากรายงานของ The China Gold Association พบว่าในภาพรวมผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการบริโภคทองคำแท่ง และเครื่องประดับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2017 ในปริมาณ 815.9 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นความต้องการบริโภคทองคำแท่งที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.5 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่นิยมซื้อทองคำแท่งเพื่อนำมาใช้ประกอบการลงทุนเพิ่มขึ้น

ขณะที่ความต้องการบริโภคเครื่องประดับที่ทำจากทองคำก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน พบว่าผู้บริโภคในกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) หรือผู้ที่เกิดในช่วงปี 1980 จนถึงปี 2000 ถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการบริโภคทองคำ และเครื่องประดับในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นประชากรที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน มีกำลังซื้อ มีความคิดก้าวทันตามกระแสโลกและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงทำให้เปิดรับการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งกำลังเติบโตและเป็นที่นิยมในจีนได้มากกว่าผู้บริโภครุ่นเก่า โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ7.44

จากอิทธิพลของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลนี้เองที่ทำให้ภาพรวมของตลาดการค้าเครื่องประดับในจีนกลับมาคึกคักและมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ผู้ประกอบการในจีนเกิดแรงจูงใจที่จะเพิ่มมูลค่าทางการค้า โดยหันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับให้มีความร่วมสมัย และเป็นไปตามเทรนด์แฟชั่นมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อรสนิยมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ควบคู่ไปกับการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อผลักดันให้ยอดขายเครื่องประดับเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

เฉพาะสองเดือนแรกของปี 2018  สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่ายอดขายปลีกของทองคำ เงิน และ เครื่องประดับ ในจีนมียอดขายเพิ่มขึ้น 3%  โดยยอดขายแตะไปถึง 50.9 พันล้านหยวน ประมาณ 8.09 พันล้านเหรียญสหรัฐ แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งในภาคการบริโภคเครื่องประดับของจีน
ข้อมูลของรัฐบาลจีนยังชี้ให้เห็นว่ายอดขายเครื่องประดับในปี 2560 เพิ่มขึ้น 5.6% มาแตะที่ 297 พันล้านหยวน หรือประมาณ 47.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เลยทีเดียวซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสภาทองคำโลกที่ระบุว่า ความต้องการเครื่องประดับทองคำตลอดทั้งปี2017 เพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์เป็น 2,135.5 ตัน โดยมีอินเดีย จีน และ สหรัฐอเมริการเป็นผู้นำในการบริโภค


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/